• English

Tin thị trường

Quý I, lợi nhuận sau thuế các doanh nghiệp trên HNX tăng trưởng gần 16%


(ĐTCK) Theo số liệu tổng hợp báo cáo tài chính quý I/2017, nhìn chung, các doanh nghiệp niêm yết trên HNX có kết quả hoạt động kinh doanh khả quan so với cùng kỳ năm trước. 

Cụ thể, tổng lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp đạt 3.897 tỷ đồng, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, 319 doanh nghiệp niêm yết có kết quả hoạt động kinh doanh lãi (chiếm 86% tổng số doanh nghiệp đã công bố báo cáo tài chính) với tổng giá trị lãi đạt hơn 4.024 tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước. 51 doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh lỗ (tăng 4% so với cùng kỳ năm 2016), nhưng tổng giá trị lỗ giảm 32,9% so với so với quý I/2017, đạt 127,3 tỷ đồng.

Trong đó, các doanh nghiệp thuộc ngành tài chính có kết quả kinh doanh tốt nhất với 22 doanh nghiệp kinh doanh có lãi. Mặc dù số lượng doanh nghiệp ngành tài chính chỉ chiếm khoảng 7% tổng số doanh nghiệp có lãi trên thị trường, nhưng giá trị lãi đạt xấp xỉ 1.356 tỷ đồng, tăng 47,2% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 34% tổng giá trị lãi toàn thị trường.

Ngành bất động sản cũng có giá trị lãi tăng 83% so với cùng kỳ năm trước, với 12 công ty hoạt động có lãi, giá trị lãi đạt 299,2 tỷ đồng. Ngành xây dựng cũng có một quý hoạt động thuận lợi khi tổng lãi của ngành tăng 33% so với cùng kỳ, tổng lợi nhuận sau thuế toàn ngành tăng 35,8.

Nhóm ngành lỗ lớn nhất trong quý I trên sàn HNX là công nghiệp (chiếm 32% tổng giá trị lỗ) và ngành khai khoáng, dầu khí (chiếm 21% tổng giá trị lỗ). Các doanh nghiệp thuộc ngành thương mại và dịch vụ lưu trú ăn uống cũng có kết quả kinh doanh sụt giảm mạnh khi lợi nhuận sau thuế của toàn ngành giảm 47,6% so với cùng kỳ năm trước.

H.Hòe/ Theo Đầu Tư Chứng Khoán

Đăng ký nhận tin
KienlongBank