• English

Tin thị trường

Quy định về đầu tư, quản lý cảng cạn

(Chinhphu.vn) - Chính phủ ban hành Nghị định số 38/2017/NĐ-CP  về đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn tại Việt Nam gồm: Tiêu chí xác định cảng cạn, kết cấu hạ tầng, dịch vụ tại cảng cạn; quản lý đầu tư xây dựng, khai thác cảng cạn; quản lý hoạt động cảng cạn; quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức tại cảng cạn.

Nghị định quy định cảng cạn có chức năng: 1- Nhận và gửi hàng hóa được vận chuyển bằng con-ten-nơ; 2- Đóng hàng hóa vào và dỡ hàng hóa ra khỏi con-ten-nơ; 3- Tập kết con-ten-nơ để vận chuyển đến cảng biển và các nơi khác theo quy định của pháp luật; 4- Kiểm tra và hoàn tất thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; 5- Gom và chia hàng hóa lẻ đối với hàng hóa có nhiều chủ trong cùng con-ten-nơ; 6- Tạm chứa hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và con-ten-nơ; 7- Sửa chữa và bảo dưỡng con-ten-nơ.

Về tiêu chí cảng cạn, Nghị định quy định cảng cạn phải phù hợp với quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn đã được phê duyệt; gắn với các hành lang vận tải chính, kết nối tới cảng biển phục vụ phát triển kinh tế vùng; phải có ít nhất hai phương thức vận tải để tạo điều kiện tổ chức vận tải đa phương thức hoặc kết nối trực tiếp với một phương thức vận tải có năng lực cao; bảo đảm đủ diện tích để bố trí nơi làm việc cho các cơ quan, tổ chức hữu quan và đủ quỹ đất để đáp ứng nhu cầu phát triển lâu dài; có diện tích tối thiểu 5 ha đối với các cảng cạn hình thành  mới; bảo đảm yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tổ chức lập, công bố và cập nhật hàng năm danh mục cảng cạn trên các Trang thông tin điện tử của Bộ Giao thông vận tải và Cục Hàng hải Việt Nam.

Đồng thời, Bộ Giao thông vận tải là đầu mối giúp Chính phủ tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về cảng cạn, điều phối hoạt động liên ngành và hướng dẫn thực hiện các quy định có liên quan đến đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn.

Nguyên tắc đầu tư cảng cạn

Nghị định quy định tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài đầu tư xây dựng cảng cạn tại Việt Nam phải tuân theo quy định tại Nghị định này và các quy định khác có liên quan của pháp luật.

Việc đầu tư xây dựng cảng cạn phải phù hợp với quy hoạch phát triển cảng cạn và các quy hoạch khác có liên quan đã được phê duyệt.

Nhằm giám sát thực hiện quy hoạch cảng cạn, Nghị định quy định trước khi tiến hành xây dựng cảng cạn, chủ đầu tư gửi Cục Hàng hải Việt Nam bản sao chụp quyết định đầu tư xây dựng công trình kèm theo bình đồ bố trí mặt bằng tổng thể, bản sao chụp quyết định phê duyệt thiết kế xây dựng công trình và hồ sơ môi trường của dự án để phục vụ công tác quản lý...

Phương Nhi/ Báo điện tử Chính Phủ


Đăng ký nhận tin
KienlongBank