• English

KienlongBank Contest

Quy định tham gia cuộc thi ảnh "Gia đình là số 1"

Các quy định về thông số, nội dung, chất lượng hình ảnh của các tác phẩm dự thi tham gia cuộc thi ảnh "Gia đình là số 1". Trách nhiệm của đơn vị, cá nhân tham gia cuộc thi phải tuân thủ quy định từ Ban tổ chức. Kienlongbank được toàn quyền sử dụng tác phẩm dự thi (ảnh đạt giải hoặc không đạt giải) để truyền thông.

quy-dinh-cong-doan-kienlongbank-to-chuc-cuoc-thi-anh-gd-la-so-1


Đăng ký nhận tin
KienlongBank