• English

Tin thị trường

Quy định mức lãi suất áp dụng đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở áp dụng trong năm 2021

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Quyết định về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2021 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà theo quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013, Thông tư số 32/2014/TT-NHNN ngày 18/11/2014 và Thông tư số 25/2016/TT-NHNN ngày 29/7/2016.

quy-dinh-muc-lai-suat-ap-dung-doi-voi-du-no-cac-khoan-vay

Cụ thể, Thống đốc NHNN quyết định mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2021 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà theo quy định tại các Thông tư nêu trên là 4,8%/năm.

Quyết định mới ban hành có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2021 và thay thế Quyết định số 2734/QĐ-NHNN ngày 31/12/2019 của Thống đốc NHNN.

Theo thoibaonganhang.vn


Đăng ký nhận tin
KienlongBank