• English

Tin thị trường

Quy định mới về cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng cho cơ quan Thuế

Từ ngày 5/12, Nghị định 126/2020 hướng dẫn Luật Quản lý thuế sẽ có hiệu lực. Theo đó, ngân hàng thương mại sẽ cung cấp các thông tin về tài khoản thanh toán của người nộp thuế mở tại ngân hàng cho cơ quan quản lý thuế.

quy-dinh-ve-cung-cap-thong-tin-tai-khoan-ngan-hang

Cụ thể, theo đề nghị của cơ quan quản lý thuế, ngân hàng thương mại sẽ cung cấp thông tin tài khoản thanh toán của từng người nộp thuế bao gồm: Tên chủ tài khoản, số hiệu tài khoản theo mã số thuế đã được cơ quan quản lý thuế cấp, ngày mở tài khoản, ngày đóng tài khoản.

Riêng thông tin giao dịch qua tài khoản, số dư tài khoản, số liệu giao dịch của người nộp thuế sẽ chỉ được ngân hàng cung cấp khi có đề nghị của Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế, để phục vụ cho mục đích thanh tra, kiểm tra xác định nghĩa vụ thuế phải nộp và thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế theo quy định của pháp luật về thuế. 

Vấn đề bảo mật thông tin tài khoản của khách hàng cũng được quy định rõ. Theo đó, cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm bảo mật thông tin và hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự an toàn của thông tin theo quy định của Luật Quản lý thuế và quy định của pháp luật có liên quan.

Phương thức cung cấp thông tin đợc thực hiện dưới hình thức điện tử và thực hiện lần đầu trong thời gian 90 ngày kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành. Việc cập nhật các thông tin về tài khoản được thực hiện hàng tháng trong 10 ngày của tháng kế tiếp.

Theo thoibaonganhang.vn


Đăng ký nhận tin
KienlongBank