• English

Tin thị trường

Quy định hạn mức giao dịch 100 triệu đồng/tháng với ví điện tử cá nhân

Thông tư chính thức không giới hạn giao dịch ngày và hạn mức ví điện tử của tổ chức. Các tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử không được phép cấp tín dụng cho khách hàng sử dụng ví điện tử, trả lãi trên số dư ví điện tử... 

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố Thông tư 23/2019 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 39/2014, hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán, sẽ có hiệu lực từ 7/1/2020. 

Thông tư 23/2019 quy định tổng hạn mức giao dịch qua các ví điện tử cá nhân của một khách hàng tại một tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử (bao gồm giao dịch thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ hợp pháp và giao dịch chuyển tiền từ ví điện tử cho ví điện tử khác do cùng tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử mở) tối đa là 100 triệu đồng/tháng.

Trong dự thảo, NHNN dự kiến quy định tổng hạn mức giao dịch của một ví điện tử của cá nhân (bao gồm giao dịch chuyển tiền từ ví điện tử sang ví điện tử khác và giao dịch thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ hợp pháp) tối đa là 20 triệu đồng/ngày. Đối với ví điện tử của tổ chức, hạn mức này lần lượt là 100 triệu/ngày và 500 triệu/tháng. Tuy nhiên trong thông tư chính thức không được thêm vào.

Theo Thông tư 23/2019, tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử không được phép cấp tín dụng cho khách hàng sử dụng ví điện tử, trả lãi trên số dư ví điện tử hoặc bất kỳ hành động nào có thể làm tăng giá trị tiền tệ trên ví điện tử so với giá trị tiền khách hàng nạp vào ví điện tử.

Bên cạnh đó, tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử phải cung cấp công cụ để NHNN giám sát hoạt động cung ứng dịch vụ ví điện tử. Công cụ giám sát phải bảo đảm cho phép giám sát tổng số lượng ví điện tử, thông tin về 10 ví điện tử có số lượng giao dịch nhiều nhất và 10 ví điện tử có giá trị giao dịch cao nhất theo từng đối tượng khách hàng... 

Theo ndh.vn


Đăng ký nhận tin
KienlongBank