• English

Tin thị trường

Quốc hội chính thức phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, chiều ngày 11/6/2019, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2017 với 443/448 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 91,53% tổng số đại biểu Quốc hội.

Tổng số thu cân đối NSNN là 1.683.045 tỷ đồng

Quốc hội phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2017 với tổng số thu cân đối NSNN là 1.683.045 tỷ đồng, bao gồm số thu chuyển nguồn từ năm 2016 sang năm 2017, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2016, thu từ quỹ dự trữ tài chính theo quy định của Luật NSNN; Tổng số chi cân đối NSNN là 1.681.414 tỷ đồng, bao gồm cả số chi chuyển nguồn từ năm 2017 sang năm 2018.

Bội chi NSNN là 136.963 tỷ đồng, bằng 2,74% tổng sản phẩm trong nước (GDP), không bao gồm kết dư ngân sách địa phương. Nguồn bù đắp bội chi ngân sách trung ương gồm: vay trong nước 70.125 tỷ đồng; vay ngoài nước 66.838 tỷ đồng. Tổng mức vay của NSNN để bù đắp bội chi và trả nợ gốc là 283.981 tỷ đồng.

Nghị quyết giao Chính phủ công khai quyết toán NSNN năm 2017 theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, chỉ đạo các bộ, cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện nghiêm các quy định về phân bổ, giao dự toán, điều hành chi để hạn chế thấp nhất việc phải chuyển nguồn kinh phí; ứng trước và thu hồi vốn ứng trước dự toán theo đúng quy định của Luật NSNN; đẩy nhanh việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế, thực hiện cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập để giảm chi thường xuyên và cơ cấu lại NSNN.

Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp có biện pháp quyết liệt, đồng bộ để chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; khắc phục triệt để, không để tiếp diễn tình trạng tồn đọng các dự án đầu tư công đã hoàn thành nhưng chậm phê duyệt quyết toán; xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản phát sinh trước 31/12/2014; chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, giám sát và tổng hợp kết quả việc xử lý nợ đọng; cương quyết không để phát sinh thêm nợ đọng xây dựng cơ bản và xử lý nghiêm các đơn vị, địa phương vi phạm.

Đồng thời, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí và tham nhũng; Kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm, kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm trong quản lý, sử dụng NSNN và báo cáo Quốc hội danh sách, mức độ sai phạm, hình thức xử lý, kết quả xử lý vi phạm trong việc quản lý, sử dụng NSNN niên độ 2017 khi trình Báo cáo quyết toán NSNN năm 2018.

Điều hành chính sách tài khóa chủ động, chặt chẽ và tiết kiệm

Trước đó, trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình về quyết toán NSNN năm 2017 và Dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2017, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Nguyễn Đức Hải cho biết, công tác quản lý thu NSNN năm 2017 đã có nhiều cố gắng.

Theo đó, tỷ trọng thu nội địa chiếm 80,3% tổng thu NSNN, tăng so với 2 năm liền kề và cao hơn bình quân giai đoạn 2011-2015 (68%); thu ngân sách giảm dần sự phụ thuộc vào thu dầu thô, xuất nhập khẩu (chiếm khoảng 19,1%, thấp hơn bình quân giai đoạn 2011-2015 là 30,4%).

Trong đó, thu nội địa từ sản xuất kinh doanh tuy không đạt dự toán song tăng 15,9% so với thực hiện năm trước, cao hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế (6,81%) và lạm phát (CPI bình quân năm 2017 tăng 3,53%).

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Nguyễn Đức Hải cho rằng, việc thực hiện chính sách tài khóa theo hướng chủ động, linh hoạt, chặt chẽ và tiết kiệm đã góp phần bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Ủy ban Tài chính Ngân sách đề nghị Chính phủ cần tiếp tục quyết liệt hơn trong việc thực hiện các giải pháp nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết số 07-NQ/TW của Bộ Chính trị để cơ cấu lại NSNN, đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững...

Theo tapchitaichinh.vn


Đăng ký nhận tin
KienlongBank