• English

Quá trình hình thành và phát triển

2000
1998
1997
1996
1995
2000
2000
  • Tăng vốn điều lệ lên 4,5 tỷ đồng.
1998
1998
  • Khánh thành Hội sở mới tại Kiên Giang.
  • Tăng vốn điều lệ lên 2 tỷ đồng.
1997
1997
  • Kienlongbank tổ chức thành công Đại hội cổ đông lần thứ 1.
1996
1996
  • Kienlongbank là Ngân hàng TMCP đầu tiên tại Kiên Giang thực hiện truyền số liệu kế toán qua mạng điện thoại từ các đơn vị về Hội sở hằng ngày.
  • Mở rộng thêm 3 PGD: Số 01, Số 02, Số 03.
1995
1995
  • Ngày 27/10/1995, Kienlongbank được thành lập với tên gọi Ngân hàng TMCP Nông thôn Kiên Long. Trụ sở chính đặt tại xã Long Thạnh, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.
  • Vốn điều lệ 1,2 tỷ đồng.
  • 10 CBNV.

Copyright © 2018 Kienlongbank. All right reserved.