• English

Tin thị trường

Phối hợp điều hành tốt đã giữ ổn định lạm phát cơ bản ở mức thấp

Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng đã nhấn mạnh như vậy trong phiên thảo luận về tình hình ngân sách Nhà nước tại hội trường Quốc hội, ngày 29/10.

Phối hợp chính sách tiền tệ và tài khóa đạt được kết quả rất tốt

Thống đốc Lê Minh Hưng cho biết, ngay từ đầu nhiệm kỳ, theo tinh thần chỉ đạo của Quốc hội là tăng cường củng cố sự ổn định của nền tảng vĩ mô và tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa điều hành chính sách vĩ mô của các cơ quan của Chính phủ, đặc biệt là chính sách tiền tệ và tài khóa thì trong các hoạt động chỉ đạo, điều hành Chính phủ thường xuyên chỉ đạo chặt chẽ các bộ, ngành để tăng cường công tác phối hợp này.

Công tác phối hợp giữa các bộ, ngành được thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, không chỉ giữa Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính mà còn giữa các bộ, ngành ở khối vĩ mô đều thực hiện thông qua các hình thức phù hợp, như tại các phiên họp của Chính phủ, các thành viên Chính phủ cũng thảo luận rất kỹ.

Ngoài ra, Chính phủ có tổ công tác điều hành vĩ mô do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Tổ trưởng cùng Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thống đốc NHNN và Bộ trưởng Bộ Công Thương tổ chức họp định kỳ và bàn các vấn đề cụ thể trong công tác hoạch định và điều hành chính sách của các bộ.

Trong công tác quản lý giá, có Ban Chỉ đạo điều hành giá do Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ làm Trưởng ban cũng thường xuyên chỉ đạo, phối hợp và cung cấp các thông tin liên quan đến công tác hoạch định, điều hành chính sách.

Theo Thống đốc Lê Minh Hưng, nhờ sự phối hợp chặt chẽ như vậy cho nên thời gian qua, hiệu quả công tác điều hành và hoạch định các chính sách, đặc biệt là chính sách tiền tệ và tài khóa đạt được kết quả rất tốt.

Chia sẻ về một số nội dung cụ thể trong công tác phối hợp điểu hành, Thống đốc Lê Minh Hưng cho biết: Việc điều hành về kiểm soát lạm phát, trong điều hành chính sách tiền tệ, NHNN phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính. Qua công tác điều hành như vậy, công tác hoạch định và điều hành chính sách tiền tệ đã giữ được sự ổn định của lạm phát cơ bản ở mức thấp. Lạm phát cơ bản năm 2016 bình quân chỉ ở mức 1,83%, năm 2017 ở mức 1,14% và 9 tháng 2018 trưởng mức 1,41%.

Như vậy, qua công tác điều hành ổn định và hiệu quả của chính sách tiền tệ đã tạo dư địa cho các bộ, ngành, trong đó có Bộ Tài chính điều hành các mặt hàng quản lý giá của nhà nước giữ được mục tiêu lạm phát của các năm là dưới mục tiêu mà Quốc hội đã đề ra.

Bên cạnh đó, trong điều hành vĩ mô, vừa qua cá nhân Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và Bộ trưởng Bộ Tài chính đã trao đổi rất chặt chẽ để điều tiết lượng tiền gửi của Kho bạc Nhà nước về Ngân hàng Nhà nước, đảm bảo giữ ổn định thanh khoản, ổn định lãi suất và không gây sức ép lên thị trường tiền tệ cũng như lạm phát, qua đó đạt được hiệu quả rất cao trong việc giữ ổn định các nền tảng vĩ mô.

Vấn đề thứ hai, Thống đốc Lê Minh Hưng phát biểu, là trong giai đoạn từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhu cầu phát hành trái phiếu Chính phủ rất lớn. Qua công tác điều hành chính sách tiền tệ cùng với chính sách tài khóa phối hợp chặt chẽ và hiệu quả, chúng ta đã giữ được ổn định mặt bằng lãi suất trên thị trường tiền tệ, đảm bảo được nhu cầu phát hành trái phiếu Chính phủ và gia tăng được các kỳ hạn phát hành, tăng được thời gian phát hành dài hơn và đặc biệt là lãi suất của các kỳ hạn cũng giảm.

Người đứng đầu ngành Ngân hàng đưa ra dẫn chứng: Lãi suất kỳ hạn phát hành trái phiếu 5 năm cho đến năm 2018 so với 2016 giảm được 2,83 điểm phần trăm, kỳ hạn 10 năm giảm được 2,1 điểm phần trăm, kỳ hạn 15 năm đã giảm được 2,8 điểm phần trăm, 20 năm giảm được 2,58 điểm phần trăm và kỳ hạn 30 mươi năm giảm được xấp xỉ 2,6 điểm phần trăm. “Vừa gia tăng được kỳ hạn phát hành trái phiếu Chính phủ, vừa giảm được lãi suất, là đóng góp rất lớn vào sự ổn định và bền vững của nợ công cũng như là của ngân sách nhà nước.” – Thống đốc phân tích.

Tiếp tục phối hợp để giữ ổn định mặt bằng lãi suất và thị trường tiền tệ

Vấn đề thứ ba được Thống đốc Lê Minh Hưng chia sẻ tại hội trường Quốc hội, là trong điều hành chính sách tiền tệ, NHNN phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương để điều hành chính sách tỷ giá một cách ổn định, theo mục tiêu xuyên suốt là ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát.

“Chúng ta điều hành tỷ giá đạt được nhiều mục tiêu, mục tiêu xuyên suốt là ổn định vĩ mô và kiểm soát lạm phát.”- Thống đốc nhấn mạnh và cho biết, điều hành tỷ giá như vậy trên cơ sở cân đối các vấn đề liên quan đến nghĩa vụ nợ nước ngoài của ngân sách, cán cân thương mại xuất nhập khẩu, kiều hối, kiểm soát lạm phát và vấn đề tạo lập, củng cố lòng tin của nhà đầu tư đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài. Trên cơ sở đó chúng ta giữ được ổn định thị trường ngoại hối thông suốt, qua đó giảm áp lực trả nợ nước ngoài của ngân sách nhà nước.

Vấn đề thứ tư, trong quản lý hoạt động của thị trường chứng khoán, Thống đốc Lê Minh Hưng cho biết, hai bộ ngành thường xuyên phối hợp trong điều hành tín dụng.

“Chúng tôi điều hành tín dụng một cách nhất quán, kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, đặc biệt là tín dụng vào thị trường chứng khoán để không gây biến động trên thị trường chứng khoán, qua đó giữ ổn định luồng vốn đầu tư vào thị trường.” – Thống đốc chia sẻ về công tác điều hành.

Khi thị trường có diễn biến đột xuất, lãnh đạo các bộ và NHNN đều phối hợp chặt chẽ để chỉ đạo các đơn vị chức năng kịp thời công bố các thông tin định kỳ về thị trường để củng cố lòng tin của các nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư gián tiếp nước ngoài.

Vấn đề thứ năm, theo Thống đốc Lê Minh Hưng, trong công tác phối hợp làm việc với các tổ chức quốc tế, các bộ, đặc biệt là Bộ Tài chính và NHNN đã làm việc với các tổ chức quốc tế, qua đó cung cấp thông tin một cách định kỳ, kỹ lưỡng và minh bạch, tạo điều kiện cho các tổ chức quốc tế có đánh giá khách quan và chính xác về tình hình kinh tế vĩ mô để củng cố lòng tin của các nhà đầu tư vào điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ và của các bộ, ngành.

Thời gian tới, Thống đốc cho biết, trên cơ sở kết quả đạt được sẽ tiếp tục thực hiện nhất quán chỉ đạo của Quốc hội và Chính phủ, các bộ, ngành trong đó Bộ Tài chính và NHNN sẽ phối hợp chặt chẽ, để kiểm soát, bảo đảm giữ được mục tiêu lạm phát ở mức Quốc hội đã thông qua. Cũng qua đó phối hợp điều tiết lượng tiền gửi Kho bạc Nhà nước ở hệ thống ngân hàng để giữ ổn định mặt bằng lãi suất và thị trường tiền tệ cũng như giảm nghĩa vụ nợ của ngân sách nhà nước.

“Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục phối hợp cùng Bộ Tài chính tính toán thời điểm, liều lượng phát hành trái phiếu phù hợp để không gây áp lực lên thị trường tiền tệ. Đồng thời, báo cáo Chính phủ, các cơ quan chức năng quyết định, xem xét bố trí nguồn vốn theo quy định của pháp luật để tăng vốn cho các ngân hàng thương mại Nhà nước, đủ cơ sở nền tảng tài chính cho các ngân hàng này tiếp tục hoạt động tốt trên thị trường.” – Thống đốc phát biểu.

Đức Nghiêm - Thời báo Ngân hàng


Đăng ký nhận tin
KienlongBank