• English

Tin thị trường

Phổ biến quy định mới về lập kế hoạch tài chính trung hạn

(TBTCO) - Trong hai ngày 11 - 12/7/2017, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tập huấn Kế hoạch tài chính 5 năm và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN) 3 năm. Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải tham dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
 

Hội nghị có sự tham dự của ông Michael Krakowski - Cố vấn trưởng Chương trình cải cách kinh tế vĩ mô tăng trưởng xanh (Đại diện cho Cơ quan Hợp tác quốc tế Đức - GIZ); đại diện các nhà tài trợ: Liên minh Châu Âu (EU), Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tại Việt Nam; Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước - Bộ Tài chính Võ Thành Hưng; đại biểu các bộ, ngành, cơ quan trung ương và các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

Các buổi tập huấn nhằm mục đích phổ biến quy định mới về lập kế hoạch tài chính trung hạn và hướng dẫn đại biểu tham gia tập huấn áp dụng các quy định mới này vào công tác lập kế hoạch ngân sách cấp của mình cho giai đoạn 2018- 2020.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải nêu rõ, Luật NSNN năm 2015 đã được Quốc hội khóa XIII thông qua, thay thế Luật NSNN năm 2002 và có hiệu lực từ năm ngân sách 2017, trong đó có quy định về việc trình Quốc hội, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định kế hoạch tài chính 5 năm, tham khảo kế hoạch tài chính - NSNN 3 năm khi xem xét thông qua dự toán ngân sách và phương án phân bổ NSNN hằng năm; giao Chính phủ quy định chi tiết những nội dung này.

Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải cho biết, triển khai Luật NSNN, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã khẩn trương phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương có liên quan và các địa phương xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành và ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật, trong đó có Nghị định 45 của Chính phủ quy định chi tiết lập Kế hoạch tài chính 5 năm và Kế hoạch tài chính - NSNN 3 năm, trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 69/2017/TT-BTC ngày 07/07/2017 hướng dẫn Nghị định 45.

“Việc xây dựng kế hoạch tài chính 5 năm và kế hoạch tài chính - NSNN 3 năm vừa là yêu cầu của thực tiễn quản lý tài chính - ngân sách, vừa phù hợp với xu thế trên thế giới. Các kế hoạch này sẽ giúp khắc phục hạn chế của cách lập dự toán NSNN hằng năm hiện nay; tăng cường hiệu lực quản lý tài chính công phù hợp với thông lệ quốc tế, nói cách khác là nhằm đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu của quản lý ngân sách đó là kỷ luật ngân sách, hiệu quả phân bổ và hiệu quả hoạt động. Bên cạnh đó, bổ sung và tăng cường chất lượng cũng như tính thực tiễn của kế hoạch đầu tư công trung hạn; và kế thừa được những kinh nghiệm thực tiễn tốt của thế giới cũng như quá trình triển khai thí điểm tại Việt Nam”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Theo Thứ trưởng, đây là nội dung mới và phức tạp, do đó Thứ trưởng đề nghị, căn cứ Chỉ thị số 29 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2018 và các văn bản hướng dẫn, các bộ, ngành, địa phương triển khai ngay các công việc cần thiết thực hiện xây dựng dự toán NSNN năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016- 2020, kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2016- 2020, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016- 2020… 

Giới thiệu các nội dung cơ bản của Nghị định số 45 và Thông tư hướng dẫn nghị định, ông Nguyễn Minh Tân, Phó Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước (Bộ Tài chính) nhấn mạnh, Kế hoạch tài chính 5 năm là kế hoạch để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, địa phương trong giai đoạn 5 năm kế hoạch; đưa ra các mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản về tài chính - NSNN trong thời gian 5 năm kế hoạch; giữ vai trò định hướng cho kế hoạch tài chính- NSNN 3 năm và dự toán NSNN hằng năm.

Kế hoạch tài chính- NSNN 3 năm được lập hằng năm để triển khai kế hoạch tài chính 5 năm, thể hiện những nội dung lớn về khung cân đối NSNN và trần chi ngân sách cho các bộ, cơ quan, đơn vị và địa phương trong thời gian 3 năm, có tính đến diễn biến tình hình kinh tế - xã hội và tài chính - ngân sách hiện tại và cập nhật dự báo trong thời gian 3 năm kế hoạch, làm cơ sở cho việc lập, xem xét, quyết định dự toán NSNN hằng năm.

Dự toán NSNN hằng năm cụ thể hóa định hướng chiến lược của kế hoạch tài chính 5 năm, mục tiêu và nhiệm vụ của kế hoạch tài chính- NSNN 3 năm, có các chỉ tiêu cơ bản trùng với chỉ tiêu năm thứ nhất của kế hoạch tài chính - NSNN 3 năm.

Được biết, Bộ Tài chính Việt Nam được Dự án Hiện đại hóa nền tài chính công EU (EU- PFMO) của Liên minh châu Âu hỗ trợ nhằm cải thiện công tác quản lý tài chính công ở Việt Nam.

Theo đánh giá của EU- PFMO, phù hợp với quy định của Luật NSNN năm 2015, với việc triển khai lập kế hoạch tài chính trung hạn ở Việt Nam, lần đầu tiên Chính phủ quyết định áp dụng công cụ quản lý tài chính công thiết yếu này vào một khuôn khổ pháp luật vững chắc, để đảm bảo việc triển khai thuận lợi nhằm đưa các mục tiêu và các hạn chế vĩ mô- tài khóa thành các con số ngân sách chung, cũng như vào các kế hoạch chi cụ thể, được lập ra dựa trên các ưu tiên chi chiến lược. Đây là một dấu mốc quan trọng đối với Việt Nam trong công cuộc hiện đại hóa hệ thống quản lý tài chính công theo thông lệ quốc tế tốt.

Theo TS Krakowski - Cố vấn trưởng Chương trình Cải cách kinh tế vĩ mô tăng trưởng xanh GIZ: “Các yếu tố chính quyết định thành công của quá trình lập kế hoạch tài chính trung hạn tại Việt Nam là việc triển khai công tác phân tích kinh tế vĩ mô và dự báo thu toàn diện, công tác quản lý nợ chặt chẽ, việc thiết lập được mối liên hệ hợp lý giữa kế hoạch tài chính 5 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm cũng như việc lồng ghép kế hoạch đầu tư nhiều năm của cấp trung ương và địa phương”.

Dự kiến, ngày 14/7, Bộ Tài chính tiếp tục tổ chức Hội nghị tập huấn Kế hoạch tài chính 5 năm và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm tới các bộ, ngành, địa phương các tỉnh phía Nam tại TP Hồ Chí Minh.  

 

H.TR/ Thời Báo Tài Chính Việt Nam

Đăng ký nhận tin
KienlongBank