• English

Phí và lãi suất

Cơ sở tính lãi Ngân hàng thanh toán tiền lãi vào một ngày xác định trong tháng bằng cách ghi có vào tài khoản tiền gửi thanh toán của khách hàng.
Lãi suất Vui lòng tham khảo biểu lãi suất tiền gửi VND hoặc USD hiện hành của Ngân hàng Kiên Long.
Phí dịch vụ Vui lòng tham khảo biểu phí hiện hành của Ngân hàng Kiên Long.
Phí mở/ đóng tài khoản Miễn phí mở tài khoản
Phí kiểm đếm Thu khi quý khách rút tiền mặt trong vòng 03 ngày kể từ ngày nộp tiền mặt vào tài khoản.

Tin xem nhiều