• English

Tin thị trường

Phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế

VTV.vn - Phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế.

Ở Hội nghị Trung ương 6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đề nghị phải chỉ rõ nguyên nhân vì sao một số chỉ tiêu đạt thấp hoặc chưa đạt trong 6 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, Tổng Bí thư đề nghị cần đưa ra giải pháp để đổi mới mô hình cơ cấu tăng trưởng nền kinh tế, cơ cấu ngân sách nhà nước, kiểm soát nợ công và cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu.

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh nhiệm vụ hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong đó, phát triển kinh tế tư nhân thực sự trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế.

Việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp tư nhân đã được thể hiện qua sáng kiến đầu tiên của tổ tư vấn kinh tế sau 2 tháng thành lập. Đó là việc thiết kế một cuộc đối thoại giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và 14 tập đoàn kinh tế tư nhân ngay trước thềm Hội nghị Trung ương 6. Điều này cho thấy sự quan tâm đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ tới các doanh nghiệp tư nhân trong giai đoạn tiếp theo của nền kinh tế.
Ban Thời sự VTV

Đăng ký nhận tin
KienlongBank