• English

Tin thị trường

Phát triển hệ thống tài chính vi mô

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan tích cực thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2195/QĐ-TTg về Đề án xây dựng và phát triển hệ thống tài chính vi mô tại Việt Nam đến năm 2020.


Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan; tích cực triển khai thực hiện, đề nghị các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2195/QĐ-TTg, ban hành quy định về mức vốn pháp định đối với tổ chức tái chính vi mô; gửi báo cáo kết quả triển khai đến các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị liên quan để phối hợp thực hiện.

Các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan tích cực thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2195/QĐ-TTg, gửi báo cáo về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định.

Bộ Tài chính sớm trình cấp thẩm quyền ban hành quy định về việc triển khai bảo hiểm vi mô của các tổ chức chính trị - xã hội.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét có biện pháp hỗ trợ hoạt động tài chính vi mô trong việc tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi.

UBND các tỉnh, thành phố rà soát và nắm thông tin về hoạt động tài chính vi mô trên địa bàn; cung cấp đầy đủ thông tin, báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển hệ thống tài chính vi mô tại Việt Nam đến năm 2020 tại Quyết định số 2195/QĐ-TTg với mục tiêu xây dựng và phát triển hệ thống tổ chức tài chính vi mô an toàn, bền vững, hướng tới phục vụ người nghèo, người có thu nhập thấp, các doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, góp phần thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững.

Phương Nhi

Báo Chính phủ


Đăng ký nhận tin
KienlongBank