• English

Tin Kiên Long

PHẤN ĐẤU LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ TĂNG 11%

Ngày 1/2/2013, Ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long tổng kết hoạt động năm 2012 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2013.

Mặc dù, gặp nhiều khó khăn nhưng Ngân hàng  Kiên Long vẫn hoạt động hiệu quả, an toàn, ổn định. Năm 2012, Ngân hàng  Kiên Long mở thêm 3 chi nhánh mới đưa tổng số lên 96 điểm giao dịch tại 26 tỉnh, thành trong cả nước. Tổng tài sản đạt 18.581 tỷ đồng, tăng 4,10% so năm 2011, vốn huy động 14.751 tỷ đồng, tăng 5,29% so năm trước, đạt 101% kế hoạch; dư nợ cho vay là 9.683 tỷ đồng, tăng 15,22% so năm trước và đạt 100,19% kế hoạch. Riêng chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2012 là  468 tỷ đồng, đạt 88% do Ngân hàng  Kiên Long chia sẻ một phần khó khăn với khách hàng.

Ngoài ra, các hoạt động thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại tệ đều tăng trưởng và ngày càng thu hút thêm khách hàng sử dụng dịch vụ này.

Năm 2013, Ngân hàng  Kiên Long sẽ phát triển theo định hướng hoạt động an toàn, bền vững, đa dạng hóa hoạt động dịch vụ ngân hàng. Phấn đấu trong năm 2013, tổng tài sản tăng 19%, vốn huy động đạt 20%, dư nợ cho vay tăng 19%, tỷ lệ nợ xấu dưới mức 3%, lợi nhuận trước thuế tăng 11%, mức cổ tức dự kiến 10%.

Tại lễ tổng kết Ban tổ chức đã trao bằng khen của Thủ Tướng Chính phủ, Thống đốc NHNN cho những cá nhân, tập thể xuất sắc trong năm 2011 và đề nghị khen thưởng cấp Trung ương gồm: Cờ thi đua của NHNN cho tập thể Chi nhánh An Giang, bằng khen của Thống đốc, Thủ Tướng Chính phủ và khen thưởng cấp tỉnh cho những cá nhân và tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2012.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank