• English

Tin thị trường

Phải đánh giá rủi ro trước khi dùng điện toán đám mây

TTO - Ngân hàng Nhà nước quy định các ngân hàng và tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán sử dụng dịch vụ đám mây phục vụ các hoạt động ngân hàng phải chịu sự quản lý, giám sát của Ngân hàng Nhà nước.

Đây là dự thảo quy chế quản lý, sử dụng dịch vụ điện toán đám mây vừa được Ngân hàng Nhà nước đưa ra lấy ý kiến.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cũng quy định việc sử dụng dịch vụ đám mây phục vụ các hoạt động ngân hàng không làm thay đổi trách nhiệm của các ngân hàng trong việc bảo đảm an toàn, bí mật thông tin.

Các ngân hàng phải chủ động trong việc phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các tình huống, hành vi đe dọa an toàn hệ thống.

Trước khi quyết định sử dụng dịch vụ đám mây, các ngân hàng phải phân loại dữ liệu theo thuộc tính bí mật, đánh giá rủi ro công nghệ thông tin, rủi ro hoạt động trước khi sử dụng.

Lý do phải đưa ra quy định này, theo Ngân hàng Nhà nước trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng với đặc thù mang tính hệ thống cao, yêu cầu rất nghiêm ngặt về an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu.

Do vậy việc xây dựng, ban hành quy định về quản lý, sử dụng dịch vụ điện toán đám mây trong ngành ngân hàng nhằm cân bằng những lợi ích và rủi ro cho hệ thống tài chính là quan trọng và cần thiết.

A.H/ Nhịp sống số


Đăng ký nhận tin
KienlongBank