• English

Tin Kiên Long

Ông Võ Quốc Thắng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Kienlongbank nhận Kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc”

Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ tám (Khóa VIII) đã diễn ra trong hai ngày 5 và 6 tháng 1 năm 2018 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và các Phó Chủ tịch: Bùi Thị Thanh, Trương Thị Ngọc Ánh, Ngô Sách Thực, Nguyễn Hữu Dũng đồng chủ trì Hội nghị.

Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ tám (Khóa VIII) diễn ra trong không khí trao đổi cởi mở, thẳng thắn và với tinh thần trách nhiệm cao, dân chủ, đoàn kết. Hội nghị đã hiệp thương cử ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm Ủy viên Ủy ban, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực và giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2014-2019.

Là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh cho rằng, Mặt trận là nơi tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, là nơi nói lên tiếng nói của nhân dân, đồng hành cùng nhân dân, cổ vũ sáng kiến, hội tụ trí tuệ của các nhân sĩ, trí thức, doanh nhân, các vị chức sắc tôn giáo, người uy tín tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc và người Việt Nam ở nước ngoài… tạo nên sự đồng thuận, đồng lòng, sức mạnh tổng hợp vì mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Cũng tại Hội nghị, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trao bằng khen và kỷ niệm chương 'Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc' cho một số cá nhân tiêu biểu, có nhiều thành tích xuất sắc, trong đó có ông Võ Quốc Thắng- Chủ tịch Hội đồng quản trị  Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank)  vì những đóng góp cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTW MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh trao tặng Kỷ niệm chương

cho ông Võ Quốc Thắng- Chủ tịch HĐQT Kienlongbank


Đăng ký nhận tin
KienlongBank