• English

Tin thị trường

Nộp hồ sơ thuế thu nhập cá nhân điện tử để phòng, chống dịch Covid-19

Hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân bản in nên gửi qua bưu điện và có thể nộp sau ngày 30/3/2020

Nhằm đẩy mạnh chống dịch COVID-19, giảm lượng người tập trung đông tại cơ quan thuế, Tổng cục Thuế kêu gọi người nộp thuế nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân bằng phương thức điện tử và gửi hồ sơ giấy qua đường bưu điện.

Tổng cục Thuế vừa có công văn hỏa tốc các Cục thuế địa phương đề nghị các Cục thuế gửi các cơ quan ban, ngành, các doanh nghiệp trên địa bàn, đồng thời tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, báo chí, nhắn tin đến các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hướng dẫn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân bằng phương thức điện tử.

Những trường hợp thuộc diện phải tự đi quyết toán thuế thu nhập cá nhân và có số thuế phải nộp thêm, để đảm bảo đúng thời hạn, bước đầu tiên các trường hợp này kê khai trực tuyến trên Cổng thông tin thuế điện tử của Tổng cục Thuế. Cổng thông tin này sẽ hỗ trợ 24/7.

Sau đó, người nộp thuế sẽ gửi hồ sơ giấy qua đường bưu điện, cơ quan thuế sẽ đối chiếu hồ sơ giấy và hồ sơ khai thuế điện tử để xử lý. Ngày ghi nhận hồ sơ gửi thành công được xác định là ngày Cổng thông tin thuế điện tử của Tổng cục Thuế chấp nhận hồ sơ khai quyết toán thuế. 

Cơ quan thuế khi tiếp nhận hồ sơ được gửi qua đường bưu điện của người nộp thuế, thực hiện đối chiếu với hồ sơ khai thuế điện tử để xử lý theo quy định hiện hành.  

Tổng cục Thuế cũng khuyến cáo người nộp thuế thuộc trường hợp hoàn thuế có thể nộp hồ sơ sau ngày 30/3, không nhất thiết dồn đến cơ quan thuế để nộp hồ sơ trong thời điểm hiện nay. 

Tại khoản 4, Điều 28 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế TNCN, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân đã hướng dẫn: “Trường hợp cá nhân có phát sinh hoàn thuế thu nhập cá nhân nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định thì không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán quá thời hạn”.

Theo thoibaonganhang.vn


Đăng ký nhận tin
KienlongBank