• English

Tin thị trường

Nông nghiệp xuất siêu gần 270 triệu USD

Theo báo cáo của Bộ NN-PTNT, trong 2 tháng đầu năm tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 4,34 tỉ USD, tăng 1,4% so với cùng kỳ năm trước; nhập khẩu nông sản và vật tư nông nghiệp đạt khoảng 4,07 tỉ USD, tăng 21,8% so với cùng kỳ. Như vậy, xuất siêu 2 tháng qua đạt gần 270 triệu USD.

Kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng cụ thể trong 2 tháng là nông sản đạt 2,5 tỉ USD, tăng 2,5% so với cùng kỳ 2016; thủy sản đạt 844 triệu USD, giảm 3,1% và lâm sản chính đạt 993 triệu USD, tăng 0,3%...
Về nhập khẩu, kim ngạch một số mặt hàng chính đạt khoảng 3,1 tỉ USD, tăng 29,8% so với cùng kỳ; một số sản phẩm có giá trị nhập khẩu tăng mạnh là hạt điều (tăng 130,4%), cao su (126,2%), dầu mỡ động thực vật (80,2%)...

M.Đức

Đăng ký nhận tin
KienlongBank