• English

Tin thị trường

Những nội dung mới về thuế tiêu thụ đặc biệt

Nghị định (NĐ) 14/2019/NĐ-CP (NĐ 14) được Chính phủ ban hành ngày 01/02/2019 và có hiệu lực kể từ ngày 20/3/2019. Tại NĐ này có một số nội dung được sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TTĐB; cụ thể như sau:


Bổ sung đối tượng không chịu thuế TTĐB

Trước đây, NĐ 108/2015/NĐ-CP chưa quy định đối tượng không chịu thuế TTĐB đối với trường hợp tàu bay phục vụ cho các mục đích phục vụ phun thuốc sâu, chữa cháy hay quay phim, chụp ảnh, đo đạc bản đồ tại khoản 3 Điều 3. Nay NĐ 14 tại khoản 1 Điều 1 đã sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 3 của NĐ 108/2015/NĐ-CP; theo đó đã bổ sung đối tượng không chịu thuế TTĐB, đưa tàu bay phục vụ cho các mục đích phun thuốc trừ sâu, chữa cháy, quay phim, chụp ảnh, đo đạc bản đồ vào diện đối tượng không chịu TTĐB, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp (DN), người nộp thuế (NNT) trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

Trường hợp tàu bay, du thuyền không sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, kinh doanh du lịch và mục đích an ninh quốc phòng thì phải chịu thuế TTĐB theo quy định của Luật Thuế TTĐB và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Quy định về khấu trừ, hoàn thuế TTĐB

Nhằm giúp các DN có cơ sở pháp lý để thực hiện các thủ tục hoàn thuế TTĐB,  NĐ số 14 hướng dẫn bổ sung cụ thể về thủ tục, hồ sơ, trình tự và thẩm quyền giải quyết hoàn thuế TTĐB; theo đó thủ tục, hồ sơ, trình tự và thẩm quyền giải quyết hoàn thuế TTĐB đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất được thực hiện như quy định tại Điều 34 NĐ 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016. Đối với trường hợp hàng hóa là nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu thì được thực hiện như quy định tại Điều 36 NĐ 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016. Ngoài ra, trường hợp tờ khai nhập khẩu có tiền thuế nhập khẩu, tiền thuế TTĐB đề nghị hoàn, thì hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu đồng thời là hồ sơ hoàn thuế TTĐB.

NĐ 14 quy định rõ ràng và cụ thể hơn về điều kiện, trình tự, hồ sơ, thủ tục khấu trừ thuế TTĐB, xác định số tiền thuế TTĐB được khấu trừ.

Đối với các DN sản xuất, pha chế xăng sinh học, trên cơ sở NĐ 14 sẽ có cơ sở pháp lý để giải quyết những vấn đề đặc thù gắn với hoạt động của DN trong việc thực hiện các thủ tục kê khai, khấu trừ thuế TTĐB. Theo đó, việc kê khai nộp thuế, khấu trừ thuế TTĐB của các DN này được thực hiện tại cơ quan thuế địa phương nơi DN đóng trụ sở chính.

Số thuế TTĐB chưa được khấu trừ hết của xăng khoáng nguyên liệu dùng để sản xuất, pha chế xăng sinh học (bao gồm cả số thuế chưa được khấu trừ hết phát sinh kể từ kỳ khai thuế tháng 1/2016) được bù trừ với số thuế TTĐB phải nộp của hàng hóa, dịch vụ khác phát sinh trong kỳ. Trường hợp sau khi bù trừ, còn số thuế TTĐB chưa được khấu trừ hết của xăng khoáng nguyên liệu dùng để sản xuất, pha chế xăng sinh học thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo hoặc hoàn trả.

Bên cạnh đó, thủ tục hoàn thuế TTĐB trong trường hợp hàng hóa là nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu được thực hiện tương tự thủ tục hoàn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã xuất khẩu sản phẩm.

Ngoài ra. NĐ 14 còn bổ sung 03 mẫu biểu cụ thể quy định đối với việc kê khai, nộp thuế  TTĐB như sau:  Mẫu số: 01-1/TTĐB: Bảng xác định số thuế TTĐB được khấu trừ (nếu có);  Mẫu số 01a/ĐNHT: Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN;  Mẫu số 01/TTĐB: Tờ khai thuế TTĐB.

Cục Thuế Hà Nội cho biết, kể từ ngày 6/5/2019 sẽ chuyển sang sử dụng dịch vụ thuế điện tử (eTax) thay thế ứng dụng khai thuế điện tử (iHTKK) và nộp thuế điện tử (NTĐT) hiện nay. Hiện Cục Thuế Hà Nội đã thành lập Ban Chỉ đạo, tổ triển khai hệ thống eTax. Đồng thời tiến hành tổ chức tập huấn cho các cán bộ của các đơn vị thuộc Văn phòng cục và 30 chi cục thuế trực thuộc. Trong quá trình triển khai, nếu người nộp thuế (NNT) có vướng mắc thì cần chủ động liên hệ với các đầu mối để trao đổi và thực hiện giải đáp cho NNT.

Bên cạnh đó, Phòng Tuyên truyền hỗ trợ các chi cục thuế trực thuộc phải đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến rộng rãi để NNT biết và sử dụng hệ thống eTax thay thế ứng dụng hiện hành (khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử) từ ngày 6/5/2019.

 Phòng Công nghệ thông tin (Cục Thuế Hà Nội) phối hợp với Cục Công nghệ thông tin (Tổng cục Thuế) thực hiện chuyển đổi dữ liệu từ ứng dụng iHTKK, NTĐT lên hệ thống eTax xong trước 3/5/2019; đồng thời, hướng dẫn các đơn vị thực hiện cài đặt, cấu hình ứng dụng trong quá trình triển khai. Phòng Kê khai kế toán thuế chủ trì, phối hợp với tổ triển khai Tổng cục Thuế kiểm tra tài khoản cán bộ thuế và đối soát dữ liệu của NNT sau chuyển đổi, xác nhận kết quả đổi soát gửi tổ triển khai của Tổng cục Thuế trước ngày 6/5/2019.

Theo baophapluat.vn

Đăng ký nhận tin
KienlongBank