• English

Tin thị trường

NHNN: Tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt phương án “điều tra sự hài lòng của tổ chức đối với sự phục vụ của các đơn vị chức năng thuộc NHNN trong việc giải quyết thủ tục hành chính”.

Mục đích của cuộc điều tra sự hài lòng của tổ chức (tổ chức tín dụng và doanh nghiệp) đối với các đơn vị chức năng thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) trong hoạt động giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) nhằm thăm dò, tổng hợp các ý kiến nhận xét, đánh giá của tổ chức đối với sự phục vụ của các đơn vị chức năng thuộc NHNN trong hoạt động giải quyết TTHC; về năng lực, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC theo quy định hiện hành. 

Thông qua điều tra, khảo sát nhằm xác định thực trạng và các mong muốn, yêu cầu của tổ chức đối với việc giải quyết TTHC, từ đó đề ra những giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết TTHC và ý thức, trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ công chức, đáp ứng ngày càng tốt hơn công tác cải cách TTHC; đồng thời là cơ sở quan trọng để triển khai nâng cấp hệ thống dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3,4 của NHNN.

Quyết định nêu rõ đối tượng, đơn vị điều tra là các tổ chức tín dụng/chi nhánh tổ chức tín dụng trên cả nước có giao dịch TTHC với NHNN trong thời gian từ 01/01/2016 đến hết ngày 30/9/2017.

Nội dung điều tra tập trung vào các yếu tố đo lường sự hài lòng của tổ chức bao gồm 5 yếu tố cơ bản của quá trình giải quyết TTHC: Tiếp cận TTHC; quy định về TTHC; Công chức giải quyết TTHC; Kết quả giải quyết TTHC và tiếp nhận, giải quyết góp ý, phản ánh, kiến nghị; với 22 tiêu chí, áp dụng đo lường sự hài lòng của tổ chức.

Bên cạnh đó, quyết định cũng quy định rõ thời điểm (thời kỳ) điều tra, thời gian điều tra; loại điều tra và Chọn mẫu điều tra; phương thức điều tra xã hội học; cách thức thực hiện...

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank