• English

Tin thị trường

NHNN tiếp tục duy trì thứ hạng cao về mức độ ứng dụng CNTT

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa công bố Báo cáo đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2016. Theo kết quả đánh giá, Ngân hàng Nhà nước có nhiều chỉ số đạt thứ hạng cao.

Cụ thể, về chỉ số hạ tầng kỹ thuật CNTT, Ngân hàng Nhà nước cùng với một số Bộ như: Công thương, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp… có chỉ số cao nhất.

Liên quan đến chỉ số ứng dụng CNTT trong hoạt động nội bộ, Ngân hàng Nhà nước xếp thứ hai trong danh sách xếp hạng các Bộ.

Về cung cấp dịch vụ công trực tuyến, báo cáo cho biết việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đã mang lại nhiều lợi ích và sự tiện lợi cho người dân và doanh nghiệp. Nhiều Bộ có số lượng hồ sơ được xử lý trực tuyến đạt đến hàng triệu hồ sơ như Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Ngoại giao. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 có phát sinh hồ sơ trực tuyến tương ứng là 45,6% và 92,8%. Xếp hạng theo số lượng hồ sơ được giải quyết trực tuyến (hồ sơ trực tuyến) mức độ 3, mức độ 4 tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ năm 2016, Ngân hàng Nhà nước xếp thứ 2 chỉ sau Bộ Tài chính với tổng số hồ sơ trực tuyến là 5.023.656 hồ sơ.

Về chỉ số Cơ chế chính sách và các quy định cho ứng dụng công nghệ thông tin của các bộ, cơ quan ngang bộ, NHNN xếp thứ nhất cùng với Bộ Tài chính, Bộ Y tế và Bộ Thông tin và Truyền thông.

Chỉ số Nguồn nhân lực cho ứng dụng CNTT của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, NHNN cũng được đánh giá cao nhất trong số các Bộ.

Kết quả đánh giá mức độ ứng dụng CNTT năm 2016 được xây dựng trên cơ sở số liệu báo cáo tình hình ứng dụng CNTT trong hoạt động năm 206 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank