• English

Tin thị trường

NHNN thông tin về Dự thảo Thông tư quy định xếp hạng TCTD

NHNN Việt Nam cho biết, việc xếp hạng các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài của NHNN để phục vụ công tác quản lý nhà nước, đảm bảo an toàn, an ninh tiền tệ trong hoạt động ngân hàng, tài chính.

NHNN Việt Nam vừa thông tin liên quan Dự thảo Thông tư quy định xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi tắt là TCTD), cho biết việc xây dựng Thông tư bao gồm các quy định rõ ràng về phương pháp xếp hạng, các tiêu chí, chỉ tiêu xếp hạng các TCTD thể hiện sự công khai, minh bạch về các tiêu chí, phương pháp xếp hạng của NHNN.

"Việc xếp hạng các TCTD của NHNN để phục vụ công tác quản lý Nhà nước, đảm bảo an toàn, an ninh tiền tệ trong hoạt động ngân hàng, tài chính. Sau khi đánh giá, xếp hạng, NHNN sẽ thông báo kết quả xếp hạng cho TCTD kèm theo các hành động, biện pháp quản lý phù hợp nhằm đảm bảo TCTD kịp thời khắc phục các tồn tại, giảm thiểu nguy cơ đổ vỡ, lan truyền trong hệ thống, trong đó mục tiêu hướng tới cuối cùng là bảo vệ quyền lợi người gửi tiền", NHNN cho biết.

Cũng theo NHNN Việt Nam, để phục vụ nhu cầu của nhà đầu tư, người gửi tiền, mua trái phiếu do các TCTD (các ngân hàng thương mại - NHTM) phát hành, hầu hết các nước có thị trường tài chính phát triển đều công bố các thông tin xếp hạng tín nhiệm quốc tế do các tổ chức xếp hạng tín nhiệm nổi tiếng như Standard & Poor’s, Moody’s và Fitch Ratings thực hiện.

Tại Việt Nam, trong thời gian qua, các tổ chức xếp hạng tín nhiệm nêu trên cũng như một số công ty, tổ chức trong nước cũng tham gia đánh giá và công bố thông tin về xếp hạng các NHTM để phục vụ nhu cầu của nhà đầu tư và người gửi tiền.

Ví dụ: ngày 3/5/2017, Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s đã công bố danh sách xếp hạng của các NHTM trong đó có 8 NHTM được Moody xếp hạng B1. Bên cạnh đó, trong tháng 9, Standard & Poor’s cũng vừa công bố kết quả về việc nâng triển vọng tín nhiệm của các NHTM. Trong nước, ngày 26/6/2017, Công ty cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) cũng đã công bố Top 10 NHTM Việt Nam uy tín năm 2017. Đây là hoạt động thường niên của Vietnam Report, đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới tài chính - ngân hàng kể từ năm đầu tiên công bố 2012…

Tuy nhiên, khác với mục tiêu xếp hạng của các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế, các cơ quan quản lý của các quốc gia trên thế giới thực hiện xếp hạng các NHTM nói riêng và các tổ chức tài chính nói chung để phục vụ mục đích quản lý nhà nước, ban hành chính sách, thanh tra, giám sát thị trường tài chính, ngân hàng và bảo vệ quyền lợi người gửi tiền.

Theo đó, kết quả xếp hạng các NHTM được cơ quan quản lý sử dụng trong công tác cảnh báo sớm, ngăn ngừa nguy cơ đổ vỡ của từng TCTD cũng như rủi ro lan truyền toàn hệ thống, để từ đó đưa ra các hành động về chính sách kịp thời nhằm đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng, tài chính, bảo vệ tài sản và quyền lợi của người gửi tiền.

Do mục đích khác nhau, nên ngân hàng trung ương, cơ quan giám sát tài chính tại nhiều nước trên thế giới đều không công bố rộng rãi kết quả xếp hạng các NHTM như các tổ chức xếp hạng tín nhiệm trong nước và quốc tế thực hiện định kỳ. Nếu có, họ chỉ cung cấp các thông tin về kết quả xếp hạng uy tín của các tổ chức quốc tế để cho nhà đầu tư và người gửi tiền tham khảo, trong đó nêu rõ không chịu trách nhiệm về kết quả xếp hạng của các tổ chức này. Ví dụ: Ngân hàng Dự trữ New Zealand (NHTW) chỉ công bố kết quả xếp hạng tín nhiệm của 03 tổ chức xếp hạng uy tín như Standard & Poor’s, Moody’s và Fitch Ratings về các NHTM (xem Bảng 1).

Thông tin xếp hạng của các NHTM do Standard & Poor’s, Moody’s và Fitch Ratings do Ngân hàng Dự trữ New Zealand công bố ngày 23/8/2017

Tên của các NHTM

Tên của tổ chức xếp hạng tín nhiệm

Standard & Poors

Fitch

Moody's

ANZ Bank New Zealand Limited

AA-

AA-

A1

ASB Bank Limited

AA-

AA-

A1

Australia and New Zealand Banking Group Limited (B)

AA-

AA-

Aa3

Bank of Baroda (New Zealand) Limited

-

BBB-

-

Bank of China (New Zealand) Limited

A

-

A1

Bank of India (New Zealand) Limited

BB+

-

-

Bank of New Zealand

AA-

AA-

A1

China Construction Bank (New Zealand) Limited

A

-

A1

Citibank N A (B)

A+

A+

A1

Commonwealth Bank of Australia (B)

AA-

AA-

Aa3

Heartland Bank Limited

-

BBB

-

Industrial and Commercial Bank of China (New Zealand) Limited

A

-

A1

JPMorgan Chase Bank NA (B)

A+

AA-

Aa3

Kiwibank Limited

A

AA

A1

Kookmin Bank (B)

A+

-

A1

Coöperatieve Rabobank U.A. trading as Rabobank Nederland (B)

A+

AA-

Aa2

Rabobank New Zealand Limited

A

-

-

Southland Building Society

-

BBB

-

The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Limited(B)

A+

A

A1

The Co-operative Bank Limited

-

BBB

-

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (B)

AA-

AA-

Aa2

TSB Bank Limited

-

A-

-

Westpac Banking Corporation (B)

AA-

AA-

Aa3

Westpac New Zealand Limited

AA-

AA-

A1

Giống như các cơ quan quản lý trên thế giới, mục tiêu của NHNN Việt Nam thực hiện đánh giá, xếp hạng các TCTD đang hoạt động tại Việt Nam là phục vụ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực ngân hàng (bao gồm hoạch định, thực thi chính sách tiền tệ; thanh tra, giám sát hệ thống các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài…).

"Theo các quy định pháp luật hiện hành, căn cứ vào kết quả xếp hạng, NHNN Việt Nam thực hiện các hành động, biện pháp quản lý phù hợp với tình hình hoạt động và sự lành mạnh của từng TCTD, như: (i) Sử dụng kết quả xếp hạng để xem xét, đánh giá về mức độ an toàn, lành mạnh của các TCTD; (ii) Kịp thời xác định các TCTD có tiềm ẩn và nguy cơ rủi ro, qua đó có các biện pháp ngăn chặn như: cảnh báo sớm tới các TCTD, yêu cầu TCTD xây dựng và thực hiện các phương án khắc phục; đặt TCTD vào kiểm soát đặc biệt…", NHNN Việt Nam nhấn mạnh.

Với mục tiêu nêu trên, NHNN Việt Nam cho biết, theo quy định tại Dự thảo Thông tư quy định về việc xếp hạng TCTD, NHNN sẽ đánh giá, xếp hạng các TCTD theo CAMELS (hệ thống xếp hạng được nhiều cơ quan quản lý trên thế giới sử dụng).

Cụ thể như sau:

- Hệ thống các tiêu chí được sử dụng xếp hạng TCTD bao gồm: Vốn (C); Chất lượng tài sản (A); Quản trị điều hành (M); Kết quả hoạt động kinh doanh (E); Khả năng thanh khoản (L); và Mức độ nhạy cảm đối với rủi ro thị trường (S).

- Từng tiêu chí sẽ bao gồm nhóm chỉ tiêu định lượng và nhóm chỉ tiêu định tính. Nhóm chỉ tiêu định lượng đo lường mức độ lành mạnh hoạt động ngân hàng trên cơ sở các số liệu phản ánh hoạt động của TCTD. Nhóm chỉ tiêu định tính đo lường mức độ tuân thủ các quy định pháp luật của TCTD.

NHNN cũng khẳng định, về góc độ NHNN, việc xây dựng Thông tư bao gồm các quy định rõ ràng về phương pháp xếp hạng, các tiêu chí, chỉ tiêu xếp hạng các TCTD thể hiện sự công khai, minh bạch về các tiêu chí, phương pháp xếp hạng của NHNN.

Việc xếp hạng các TCTDcủa NHNN để phục vụ công tác quản lý nhà nước, đảm bảo an toàn, an ninh tiền tệ trong hoạt động ngân hàng, tài chính. Sau khi đánh giá, xếp hạng, NHNN sẽ thông báo kết quả xếp hạng cho TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài kèm theo các hành động, biện pháp quản lý phù hợp nhằm đảm bảo TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài kịp thời khắc phục các tồn tại, giảm thiểu nguy cơ đổ vỡ, lan truyền trong hệ thống, trong đó mục tiêu hướng tới cuối cùng là bảo vệ quyền lợi người gửi tiền.

Về góc độ thị trường, để đảm bảo thông tin về các TCTD được công bố công khai, NNNH đã yêu cầu các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải công khai báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập trên trang thông tin điện tử (website) hoặc nơi đặt trụ sở chính, chi nhánh của TCTD và đăng trên 01 số báo có phạm vi phát hành toàn quốc nhằm phục vụ các cá nhân, tổ chức (nhà đầu tư, người gửi tiền…) có nhu cầu tìm hiểu về tình hình hoạt động, tình hình tài chính của các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Ngoài ra, như đã đề cập ở trên, định kỳ hàng năm, các tổ chức xếp hạng quốc tế có uy tín như Standard & Poor’s, Moody’s và Fitch Ratings và các tổ chức trong nước đều có các nghiên cứu, công bố kết quả xếp hạng về các NHTM Việt Nam trên các phương tiện thông tin đại chúng để cho các nhà đầu tư và người gửi tiền… tham khảo phục vụ cho mục đích đầu tư, kinh doanh.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank