• English

Tin thị trường

NHNN phê duyệt Sổ tay Chính sách Dự án tài chính nhà ở vay vốn ADB

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ký Quyết định phê duyệt Sổ tay Chính sách Dự án tài chính nhà ở vay vốn ADB.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/9/2017 và thay thế các Quyết định trước đây của Thống NHNN về việc phê duyệt Sổ tay Chính sách Dự án Tài chính Nhà ở. Việc sửa đổi, bổ sung nội dung của Sổ tay Chính sách này sẽ do Thống NHNN quyết định.

 

Đối với các hợp đồng tín dụng được ký kết trước ngày Sổ tay Chính sách ban hành kèm theo quyết định này có hiệu lực, các tổ chức tín dụng và khách hàng tiếp tục thực hiện các nội dung trong hợp đồng tín dụng đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật có hiệu lực thi hành tại thời điểm ký kết hợp đồng đó hoặc thỏa thuận sửa đổi, bổ sung hợp đồng tín dụng phù hợp với Sổ tay Chính sách ban hành kèm theo Quyết định này.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank