• English

Tin thị trường

NHNN lấy ý kiến TCTD về Dự thảo Thông tư quy định phương pháp tính lãi

Ngày 11/5/2017, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), NHNN đã tổ chức Hội nghị tham gia dự thảo Thông tư quy định phương pháp tính lãi trong hoạt động nhận tiền gửi, cấp tín dụng giữa tổ chức tín dụng (TCTD) với khách hàng.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Tuấn Anh - Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán cho biết, thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2017, NHNN đã dự thảo Thông tư quy định phương pháp tính lãi trong hoạt động nhận tiền gửi, cấp tín dụng giữa TCTD với khách hàng nhằm thay thế Quyết định 652/2001/QĐ-NHNN ngày 17/5/2001 về việc ban hành Quy định phương pháp tính và hạch toán thu, trả lãi của NHNN và các TCTD.

NHNN đã nhiều lần lấy ý kiến bằng văn bản và đăng tải dự thảo Thông tư này trên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến rộng rãi và nhận được nhiều ý kiến góp ý của các đơn vị, cá nhân trong và ngoài ngành Ngân hàng. Hội nghị này được tổ chức nhằm lấy ý kiến của các TCTD về Dự thảo Thông tư với các nội dung về tăng cường minh bạch lãi suất trong hoạt động nhận tiền gửi, cấp tín dụng, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của khách hàng. Tại hội nghị, NHNN cũng sẽ trao đổi trực tiếp với các TCTD về các điểm mới, các nội dung cần triển khai trước khi Thông tư có hiệu lực thi hành.

Trình bày các nội dung chính của dự thảo Thông tư, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán nhấn mạnh, NHNN quy định phương pháp tính lãi nhằm thống nhất áp dụng quy định tại Điều 146, 147, 148 của Bộ Luật Dân sự năm 2015 và Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của NHNN quy định về hoạt động cho vay của TCTD, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng; Phương pháp tính lãi sử dụng lãi suất năm và quy ước số ngày của một năm là 365 ngày, số tiền lãi được tính căn cứ trên số dư đầu ngày.

Nhằm mục đích tăng cường minh bạch trên thị trường tín dụng/tiền gửi, dự thảo Thông tư quy định trường hợp hợp đồng gửi tiền/cấp tín dụng có quy định về phương pháp tính lãi khác với phương pháp tính lãi do NHNN quy định, Thông tư yêu cầu các TCTD phải tính toán quy về mức lãi suất theo phương pháp tính lãi do NHNN quy định; đồng thời, TCTD phải thông báo tới khách hàng về phương pháp tính lãi, lãi suất và có trách nhiệm giải thích các thông tin này khi khách hàng yêu cầu nhằm đảm bảo minh bạch thông tin, bảo vệ quyền lợi của khách hàng.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã phát biểu nhiều ý kiến và đã được đại diện lãnh đạo Vụ Tài Chính - Kế toán, Vụ Chính sách tiền tệ, Vụ Pháp chế trả lời về các vấn đề cho phép TCTD thỏa thuận về phương pháp tính lãi và yêu cầu về minh bạch lãi suất; Quy định chuẩn về thời gian tính lãi theo năm; Sử dụng số dư đầu ngày để tính lãi; Việc ban hành các văn bản nội bộ và chỉnh sửa hệ thống phần mềm tin học của các TCTD theo quy định mới để thực hiện khi Thông tư có hiệu lực thi hành…


Đăng ký nhận tin
KienlongBank