• English

Tin thị trường

NHNN giảm loạt lãi suất cho vay mua, đầu tư xây dựng nhà ở xã hội

nhnn-giam-loat-lai-suat-cho-vay-mua-dau-tu-xay-dung-nha-xa-hoi

Mức lãi suất cho vay áp dụng cho năm 2021 đã giảm 0,2 điểm phần trăm so với năm 2020.

Ngày 24/12/2020, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Quyết định số 2195/QĐ-NHNN về mức lãi suất cho vay ưu đãi của tổ chức tín dụng được chỉ định đối với khách hàng vay vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo quy định tại Thông tư số 25/2015/TT-NHNN ngày 09/12/2015 của NHNN. Quyết định mới ban hành có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 và thay thế Quyết định số 2530a/QĐ-NHNN ngày 09/12/2015 của Thống đốc NHNN.

Theo đó, Thống đốc NHNN quyết định mức lãi suất cho vay ưu đãi của tổ chức tín dụng được chỉ định đối với khách hàng vay vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo quy định tại Thông tư số 25/2015/TT-NHNN ngày 09/12/2015 như sau: Mức lãi suất cho vay ưu đãi đối với khách hàng vay vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê mua, bán là 4,8%/năm; Mức lãi suất cho vay ưu đãi đối với khách hàng vay vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê là 4,3%/năm.

Ngoài ra, Thống đốc NHNN cũng đã quyết định mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2021 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà theo quy định là 4,8%/năm. 

Như vậy, các mức lãi suất năm 2021 tại cả 2 Quyết định mới được ban hành đều thấp hơn 0,2 điểm phần trăm so với mức lãi suất tương ứng của năm 2020.

Theo cafef.vn


Đăng ký nhận tin
KienlongBank