• English

Tin thị trường

NHNN đánh giá cao các hoạt động hỗ trợ đa dạng của WB

Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh trân trọng cám ơn và đánh giá cao các hoạt động hỗ trợ đa dạng của WB nhằm phát triển hệ thống thanh toán của Việt Nam

Ngày 27/7/2018, tại Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới (WB) về kết quả rà soát tiến độ và kết quả triển khai năm thứ 2 các hoạt động đã được phê duyệt tại Khung hỗ trợ quốc gia (CPS) của Chương trình hỗ trợ phát triển tài chính toàn diện (FISF) của WB dành cho Việt Nam;

Tại buổi tiếp, Phó Thống đốc và Đoàn công tác WB cũng thảo luận về các hoạt động hỗ trợ của WB/IFC cho NHNN trong lĩnh vực thanh toán và xây dựng Điều khoản tham chiếu (TOR) nhằm xác định phạm vi nghiên cứu về kiến trúc tổng thể của hệ thống thanh toán Việt Nam; và hỗ trợ NHNN xây dựng Chiến lược quốc gia về tài chính toàn diện.

Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh tiếp Đoàn công tác WB

Tại buổi làm việc, các chuyên gia của WB đánh giá cao những tiến bộ mà Việt Nam đã đạt được trong việc xây dựng Chiến lược quốc gia về Tài chính toàn diện. Bản dự thảo hiện nay đã tiếp thu các thông lệ quốc tế tốt cả về cấu trúc tổng thể và các trọng tâm chính sách như đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ và đổi mới sáng tạo; các ý kiến đóng góp của WB trước đó cũng đã được phản ánh trong dự thảo. 

WB mong muốn Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh chỉ đạo việc tham vấn các đơn vị trong nội bộ NHNN và các cơ quan ngoài ngành để đạt được sự đồng thuận của các bên và đảm bảo tiến độ trình Thủ tướng Chính phủ bản dự thảo Chiến lược trong năm 2018. Theo WB, việc NHNN sớm thành lập cơ chế điều phối trong quá trình xây dựng Chiến lược tài chính toàn diện sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai Chiến lược. Cơ chế điều phối này bao gồm Ban thư ký là NHNN và Ban chỉ đạo quốc gia do một Phó Thủ tướng chủ trì. 

Đồng thời, WB khuyến nghị Việt Nam đẩy nhanh tiến độ triển khai các hoạt động về bảo vệ người tiêu dùng tài chính và chỉ định một đơn vị làm đầu mối về nội dung bảo vệ người tiêu dùng tài chính nhằm thúc đẩy việc triển khai các hành động sẽ được đề ra trong dự thảo Chiến lược.

Về lĩnh vực thanh toán, Đoàn công tác đã báo cáo Phó Thống đốc các nội dung Đoàn thảo luân với Vụ Thanh toán và các đơn vị liên quan nhằm thúc đẩy các hoạt động hợp tác giữa NHNN và WB/IFC trong khuôn khổ Khung hỗ trợ về tài chính toàn diện; chia sẻ với NHNN về kinh nghiệm xây dựng hệ thống thanh toán hiện đại và cam kết hỗ trợ NHNN xây dựng Chiến lược phát triển hệ thống thanh toán cho thời gian tới. Đồng thời trình bày một số khuyến nghị để hỗ trợ triển khai Đề án thanh toán không dùng tiền mặt, nhất là các quy định pháp lý cho việc triển khai hệ thống thanh toán bù trừ tự động phục vụ các giao dịch thanh toán bán lẻ (ACH).

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh trân trọng cám ơn và đánh giá cao các hoạt động hỗ trợ đa dạng của WB nhằm phát triển hệ thống thanh toán của Việt Nam, đặc biệt hỗ trợ NHNN xây dựng Chiến lược phát triển hệ thống thanh toán, qua đó giúp xác định rõ mục tiêu, cách thức, và lộ trình thời gian để thực hiện. Phó Thống đốc chia sẻ với WB về một số nội dung liên quan tới các quy định pháp lý về thanh toán trong điều kiện Việt Nam chưa có một Luật riêng về thanh toán.

Đối với việc thúc đẩy tài chính toàn diện, Phó Thống đốc cho biết, thời gian qua NHNN đã tích cực phối hợp với WB và các bên liên quan thực hiện các nội dung của Chương trình hỗ trợ về tài chính toàn diện của WB. Đến nay, NHNN đã đạt được những bước tiến ban đầu làm nền tảng quan trọng để thúc đẩy tài chính toàn diện như đề xuất với Chính phủ xây dựng Chiến lược, xây dựng nguyên tắc thành lập cơ chế chỉ đạo, điều phối quốc gia về tài chính toàn diện, và tích cực tham gia vào các chương trình, diễn đàn quốc tế về tài chính toàn diện để học hỏi kiến thức, kinh nghiệm triển khai các khía cạnh của tài chính toàn diện.

Phó Thống đốc tin tưởng, cơ chế về tài chính toàn diện như WB khuyến nghị sẽ sớm được hình thành trong thời gian tới để giúp thúc đẩy quá trình triển khai tài chính toàn diện tại Việt Nam với các giải pháp phù hợp đảm bảo sự đồng thuận cao về các nội dung của Chiến lược. 

Bên cạnh đó, hoạt động giáo dục tài chính và bảo vệ người tiêu dùng tài chính hiện đang là một trong các giải pháp chính của Chiến lược, thể hiện nhận thức của NHNN về tầm quan trọng và ý nghĩa của các nội dung này trong việc thúc đẩy tài chính toàn diện. NHNN đang tích cực nghiên cứu làm sâu sắc hơn nội dung này trong dự thảo.

Phó Thống đốc ghi nhận và đánh giá cao các khuyến nghị, các ý kiến góp ý của Đoàn công tác WB. "NHNN sẽ nỗ lực trong thẩm quyền của mình tiếp thu và thực hiện các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, hạn chế, nhất là việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hoạt động thanh toán như xây dựng thông tư về hoạt động giám sát các hệ thống thanh toán, quy định liên quan đến ACH…," Phó Thống đốc cho biết.

Phó Thống đốc cũng bày tỏ mong muốn WB hỗ trợ NHNN hơn nữa trong việc nâng cao năng lực cho cán bộ NHNN, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm và thực tế triển khai của các nước đối với các lĩnh vực thanh toán, ACH và tài chính toàn diện, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động ngân hàng và thực hiện thành công Chiến lược tài chính toàn diện tại Việt Nam.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank