• English

Tin thị trường

NHNN đã chỉ đạo tập trung vốn cho vay nông nghiệp CNC với lãi suất thấp

Thủ tướng Chính phủ đã cho biết như vậy trong văn bản trả lời chất vấn Đại biểu Nguyễn Tạo, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng về những giải pháp để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; giải pháp ổn định cuộc sống cho dân di cư tự do. 

Theo đó, liên quan đến chất vấn của Đại biểu Nguyễn Tạo Đồng về những giải pháp để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Thủ tướng Chính phủ cho biết, ngay sau khi ban hành Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 7/3/2017, Chính phủ đã có chỉ đạo xây dựng tiêu chí xác định chương trình, dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, danh mục công nghệ cao ứng dụng trong nông nghiệp để các ngân hàng có căn cứ triển khai Chương trình cho vay khuyến khích phát triển.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thường xuyên phối hợp với NHNN Việt Nam và các NHTM trong việc tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến để các tổ chức, cá nhân đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch.

Nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc, góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển nông nghiệp bền vững, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với NHNN Việt Nam và Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội thảo “Giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư tín dụng nông nghiệp công nghệ cao”, tổ chức Hội nghị giải đáp vướng mắc về nội dung tiêu chí công nghệ cao ứng dụng trong nông nghiệp, nông nghiệp sạch cho các NHTM.

Dự kiến trong Quý I năm 2018, Thủ tướng sẽ ký Quyết định thay thế Quyết định số 69/2010/QĐ-TTg ngày 3/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trong đó sẽ cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết và tăng cường phân cấp cho địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhanh chóng tiếp cận vay vốn của Chương trình.

Thủ tướng Chính phủ cũng khẳng định, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao là một trong những định hướng và giải pháp thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp Việt Nam.

Bởi vậy, "bên cạnh các chính sách tín dụng khuyến khích phát triển công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp được quy định tại Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, NHNN Việt Nam cũng đã có chỉ đạo các TCTD ưu tiên tập trung nguồn vốn cho vay lĩnh vực này, đồng thời quy định lãi suất cho vay ngắn, trung và dài hạn thấp hơn 0,5%-1,5%/năm so với lãi suất cho vay thương mại cùng kỳ hạn", văn bản trả lời của Thủ tướng nêu rõ.

Tuy nhiên, Thủ tướng Chính phủ cũng nhìn nhận, việc triển khai Chương trình trong thực tiễn còn vướng mắc liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản trên đất.

Để tháo gỡ khó khăn này, tại Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 7/3/2017 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2017, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tư pháp nghiên cứu, sửa đổi quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất, hướng dẫn chứng nhận quyền sở hữu tài sản trên đất nông nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm vay vốn ngân hàng.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, ngày 29/9/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

Theo đó, Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT đã có hướng dẫn việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản trên đất nông nghiệp, trong đó bao gồm các tài sản là nhà kính, nhà lưới, hệ thống tưới… trên đất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Thủ tướng cũng cho biết, để các quy định này được thực thi hiệu quả trong thực tiễn, thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo địa phương đẩy mạnh triển khai thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản trên đất nông nghiệp để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi làm thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm vay vốn ngân hàng; chỉ đạo NHNN Việt Nam cần tiếp tục hướng dẫn các NHTM đẩy mạnh cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch.

Bên cạnh đó sẽ sớm ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng mở rộng đối tượng được vay vốn nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đồng thời bổ sung quy định về việc tổ chức tín dụng được nhận tài sản hình thành từ vốn vay của dự án, sản xuất kinh doanh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp làm tài sản bảo đảm cho khoản vay của khách hàng.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank