• English

Tin thị trường

NHNN công bố thành lập Chi cục Quản trị tại TP.HCM

Ngày 13/3/2017, NHNN Việt Nam chính thức công bố thành lập Chi cục Quản trị theo Quyết định của Thống đốc NHNN trên cơ sở mô hình Văn phòng đại diện NHNN Việt Nam tại TP.HCM trước đây.

Theo đó, Chi cục Quản trị (thuộc Cục Quản trị - NHNN Việt Nam) có chức năng nhiệm vụ quản lý tài sản của NHNN trên địa bàn và thực hiện một số công việc của Cục Quản trị ở các tỉnh phía Nam.

Hoạt động tinh giản bộ máy quản lý Nhà nước nhằm thực hiện theo Nghị định 16/2017/NĐ-CP về cơ cấu tổ chức bộ máy của Chính phủ sắp xếp lại bộ máy hoạt động của các cơ quan Bộ và ngang Bộ. 

Theo đó, Chi cục Quản trị được lập mới, tiết giảm từ 6 phòng ban xuống còn 4 phòng ban. Chi Cục quản trị có nhiệm vụ tổ chức sự kiện, quản lý điều hành xe, nhà công vụ phục vụ các vụ, cục chức năng và thực hiện một số công việc cho Ban lãnh đạo NHNN tại các chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố phía Nam.

Tại lễ công bố quyết định thành lập Chi cục Quản trị, Phó thống đốc NHNN Đào Minh Tú đánh giá cao những kết quả đạt được của Văn phòng đại diện NHNN Việt Nam tại TP. HCM sau hơn 20 năm hoạt động đã trực tiếp giúp việc cho Thống đốc NHNN và Ban lãnh đạo NHNN.

“Chi cục Quản trị hiện nay trực thuộc Cục Quản trị của NHNN, nhưng tính độc lập sẽ cao hơn để thực hiện mục tiêu cải cách hành chính hiệu quả của Chính phủ”, Phó thống đốc Đào Minh Tú nhắc nhở.

Thực hiện Nghị định số 16/2017/NĐ-CP về cải cách thủ tục hành chính, đến nay NHNN Việt Nam đã tinh giảm trên 70 phòng ban thuộc các đơn vị vụ cục chức năng và NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố nhằm tăng tính hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng của một NHTW.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank