• English

Tin thị trường

NHNN: 326 TTHC có thể nộp hồ sơ, nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của NHNN.

Cụ thể, các danh mục công bố kèm theo Quyết định bao gồm:

Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của NHNN.

Danh mục thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của NHNN.

Văn phòng NHNN có trách nhiệm cập nhật, công bố các thủ tục hành chính mới phát sinh, thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ thực hiện/(không thực hiện) tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích kể từ ngày Quyết định có hiệu lực thi hành.

Theo quyết định công bố của NHNN, trừ 8 thủ tục hành chính được thực hiện qua mạng internet hoặc phải nộp trực tiếp vì liên quan đến đổi, giám định tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, toàn bộ 326 thủ tục hành chính còn lại đều có thể nộp hồ sơ, nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp tùy thuộc nhu cầu của tổ chức, công dân.

Quyết định đăng tải trên mục Cải cách hành chính, Cổng thông tin điện tử NHNN.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank