• English

Nhanh chóng, chính xác, an toàn

- Chuyển tiền trong cùng hệ thống Kienlongbank, ngoài hệ thống Kienlongbank, cho cá nhân và tổ chức một cách tự động, nhanh chóng, chính xác, an toàn.

- Không hạn chế số tiền chuyển.

- Khách hàng có tài khoản hoặc không có tài khoản tại Kienlongbank đều có thể chuyển tiền.

- Có thể thực hiện chuyển tiền tại quầy, qua máy ATM, hoặc trên Internet.


Tin xem nhiều