• English

Tin Kiên Long

“Nhà quản lý chuyên nghiệp 2014”: Nâng cao chất lượng dịch vụ để phục vụ khách hàng

Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) vừa triển khai khóa học “Nhà quản lý chuyên nghiệp 2014”. Khóa học nhằm cập nhật những kiến thức mới, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cấp quản lý để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong toàn hệ thống.

Khóa học diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 14 – 16/02/2014. Tham gia giảng dạy chương trình là những giảng viên nổi tiếng: ông Giản Tư Trung (Trường Doanh nhân PACE) với nội dung chia sẻ là Văn hóa doanh nghiệp, bà Võ Thị Xuân Trang (Trường John Robert Powers) hướng dẫn thực tế Tác phong chuyên nghiệp; ông Nguyễn Đăng Duy Nhất (Công ty Gobal Elite) tham gia giảng dạy bộ môn Marketing và ông Dương Thành Truyền (Nhà xuất bản Trẻ) đào tạo Kỹ năng thuyết trình.

Giảng viên Giản Tư Trung

Giảng viên Võ Thị Xuân Trang

Giảng viên Nguyễn Đăng Duy Nhất

Giảng viên Dương Thành Truyền

Bên cạnh đó, ông Lê Khắc Gia Bảo – Trưởng ban Kiểm soát – đã chia sẻ, hướng dẫn công tác kiểm soát nội bộ; ông Phạm Trần Duy Huyền – Thành viên HĐQT – trao đổi, định hướng công tác tín dụng; ông Phạm Khắc Khoan – Tổng Giám đốc – triển khai công việc năm 2014.

Ban lãnh đạo Kienlongbank chụp ảnh lưu niệm cùng toàn thể cán bộ cấp quản lý tham dự chương trình đào tạo

Kết thúc chương trình, ông Võ Quốc Thắng – Chủ tịch HĐQT – đã triển khai định hướng, quán triệt tư tưởng cho toàn cấp quản lý, nhằm chuẩn bị cho những bước phát triển mới của Kienlongbank trong thời gian tới. Kienlongbank đang đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh nơi công sở, tạo nên nề nếp sinh hoạt, tác phong, môi trường làm việc tốt và chất lượng dịch vụ ngân hàng cao nhất để phục vụ khách hàng.


Đăng ký nhận tin
Kienlongbank