• English

Nghị quyết của HĐQT thông qua việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch tín dụng giữa KienlongBank và Công ty cổ phần Nông nghiệp U&I tại KienlongBank – Chi nhánh Bình Dương

Nghị quyết số 48/NQ-HĐQT ngày 03/11/2022 của HĐQT thông qua việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch tín dụng giữa KienlongBank và Công ty cổ phần Nông nghiệp U&I tại KienlongBank – Chi nhánh Bình Dương. Xem tại đây.