• English

Tin thị trường

Ngân sách chi 61.400 tỷ đồng trả nợ gốc và lãi quý 1/2017

Tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/3/2017 ước tính đạt 216.700 tỷ đồng...


Trụ sở Bộ Tài chính tại Hà Nội. Năm 2017, tổng thu ngân sách theo kế hoạch là 1,21 triệu tỷ đồng.

Theo báo cáo kinh tế quý 1/2017 vừa được Tổng cục Thống kê công bố, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/3/2017 ước tính đạt 216.700 tỷ đồng, bằng 17,9% dự toán năm.

Trong đó, thu nội địa là 175.500 tỷ đồng, bằng 17,7%; thu từ dầu thô 9.000 tỷ đồng, bằng 23,4% so với dự toán. Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 32.200 tỷ đồng, bằng 17,9%.

Trong thu nội địa, thu tiền sử dụng đất đạt 18.900 tỷ đồng, bằng 29,7% dự toán năm; thu thuế thu nhập cá nhân 17.200 tỷ đồng, bằng 21,3%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 38.300 tỷ đồng, bằng 19,7% so với dự toán.

Đặc biệt, thu ngân sách từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) là 36.800 tỷ đồng, bằng 18,3%; thu thuế bảo vệ môi trường 6,3 nghìn tỷ đồng, bằng 14%; thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước 33 nghìn tỷ đồng, bằng 11,5%.

Trong khi đó, tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/3/2017 ước tính đạt 229.100 tỷ đồng, bằng 16,5% dự toán năm, trong đó chi đầu tư phát triển 32.600 tỷ đồng, bằng 9,1%; chi thường xuyên 173.200 tỷ đồng, bằng 19,3%; chi trả nợ lãi 23.000 tỷ đồng, bằng 23,2%.

Chi trả nợ gốc từ đầu năm đến thời điểm 15/3/2017 ước tính đạt 38.400 tỷ đồng, bằng 23,4% dự toán năm. Như vậy, ngân sách đã chi khoảng 61.400 tỷ đồng để trả nợ gốc và lãi trong quý 1.

Năm 2017, tổng thu ngân sách theo kế hoạch là 1,21 triệu tỷ đồng. Trong đó, dự toán thu nội địa 990.000 tỷ đồng, dự toán thu dầu thô 38.000 tỷ đồng (với giá dầu khoảng 50 USD/thùng), dự toán thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu 180.000 tỷ đồng.

Dự toán chi ngân sách là 1,39 triệu tỷ đồng trong đó dự toán chi đầu tư phát triển là 357.000 tỷ đồng, dự toán chi thường xuyên là 896.000 tỷ đồng; dự toán chi trả nợ lãi là 99.000 tỷ đồng. Ngoài ra, chi trả nợ gốc khoảng 164.000 tỷ đồng. Dự toán bội chi ngân sách là 178.000 tỷ đồng (3.5% GDP).

BẠCH DƯƠNG (Nguồn: vneconomy)

Đăng ký nhận tin
KienlongBank