• English

Tin Kiên Long

NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG – ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 17, NĂM 2013

Chiều 25/4, Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlong Bank) đã tổ chức thành công Đại hội Cổ đông thường niên lần thứ 17, năm 2013 tại Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Đến dự có lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Kiên Giang, lãnh đạo Ngân hàng Kiên Long và các cổ đông…

Toàn cảnh Đại hội Cổ đông thường niên lần thứ 17

Chủ tọa đoàn Đại hội Cổ đông thường niên lần thứ 17

Ông Lê Đình Khanh, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Kiên Giang

tặng hoa và kỷ niệm chương cho cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát khóa VI vừa mãn nhiệm

Theo báo cáo của ông Trần Phát Minh – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Kiên Long, năm 2012 tổng tài sản của ngân hàng đạt 18.573 tỷ đồng, hoàn thành 103% kế hoạch và tăng 4% so với năm 2011. Vốn huy động từ dân cư và các tổ chức kinh tế đạt 10.641 tỷ đồng, hoàn thành 103% kế hoạch và tăng hơn 30% so với năm 2011. Dư nợ cho vay đạt 9.683 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch và tăng 15% so với năm 2011. Tỷ lệ nợ xấu là 2,93%/ tổng dư nợ. Trong năm 2012, Ngân hàng Kiên Long thực hiện theo tinh thần chỉ đạo chung của Ngân hàng Nhà nước, đã trích lập dự phòng rủi ro tín dụng đầy đủ. Vì thế, lợi nhuận trước thuế  đạt 461 tỷ đồng, bằng 86,98% so với kế hoạch. Tỷ lệ trả cổ tức năm 2012 là 9%. Mạng lưới hoạt động  đã được phát triển rộng khắp các tỉnh, thành phố, trung tâm kinh tế lớn với 1 Hội sở, 26 chi nhánh và 69 phòng giao dịch.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, ông Phạm Khắc Khoan – Tổng Giám đốc Ngân hàng Kiên Long cho biết - trong bối cảnh các doanh nghiệp khó hấp thụ được vốn, Ngân hàng Kiên Long đã linh hoạt trong việc sử dụng nguồn vốn bằng cách đầu tư vào trái phiếu Chính phủ và tín phiếu Ngân hàng Nhà nước, vừa đảm bảo thanh khoản, vừa an toàn và hiệu quả. Trong đó bao gồm: Trái phiếu Chính phủ 1.200 tỷ đồng; Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước 2.376 tỷ đồng; Đầu tư kỳ phiếu TCTD 1.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Ngân hàng Kiên Long còn đầu tư dài hạn, góp vốn liên doanh, liên kết khác 596,5 tỷ đồng.

Năm 2013, Ngân hàng Kiên Long đặt kế hoạch tăng tổng tài sản lên 19.135 tỷ đồng, vốn huy động đạt 15.216 tỷ đồng. Ngân hàng đề ra kế hoạch tăng trưởng tín dụng 12% theo sự cho phép của Ngân hàng Nhà nước, đưa tổng dư nợ lên 10.846 tỷ đồng, tiếp tục kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.  Mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2013 là 493tỷ đồng, tăng 5,42% so với năm 2012. Tỷ lệ chia cổ tức duy trì ở mức 9 - 10% như năm 2012.

Theo tình hình hoạt động thực tế và bám sát định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước, trong năm 2013, Ngân hàng Kiên Long dự kiến sẽ thành lập 5 chi nhánh (ở khu vực Đông Nam Bộ, Duyên hải Miền Trung và Tây Nguyên) và 15 phòng giao dịch, nâng mạng lưới hoạt động lên 31 chi nhánh và 84 phòng giao dịch.

Định hướng chiến lược mang tính trung, dài hạn của Ngân hàng Kiên Long là trở thành 1 trong 15 ngân hàng bán lẻ hàng đầu trong hệ thống Ngân hàng Việt Nam, với phương châm: “Hoạt động an toàn, bền vững và lợi nhuận hợp lý, mở rộng thị phần qua việc đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, hướng tới phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử”.

Tại Đại hội, các cổ đông đã tiến hành bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VII (2013 – 2017). Quá trình bầu cử diễn ra trong không khí nghiêm túc và minh bạch. Kết quả cụ thể như sau:

-  Thành viên Hội đồng Quản trị gồm 5 thành viên: Trần Phát Minh, Võ Quốc Thắng, Mai Hữu Tín, Bùi Thanh Hải, Phạm Trần Duy Huyền

-  Thành viên Ban Kiểm soát gồm 3 thành viên: Nguyễn Thanh Minh, Lê Khắc Gia Bảo, Nguyễn Văn Phú

Đại hội Cổ đông thường niên lần thứ 17 diễn ra trong không khí nghiêm túc và minh bạch

Ông Trần Văn Phước, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Kiên Giang

tặng hoa chúc mừng các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát khóa VII vừa đắc cử

Các thành viên Hội đồng Quản trị đã thống nhất và bầu ông Võ Quốc Thắng làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Các thành viên Ban Kiểm soát cũng đã thống nhất và bầu ông Lê Khắc Gia Bảo làm Trưởng Ban Kiểm soát. Kết quả này sẽ được trình Ngân hàng Nhà nước xin chuẩn y.

Đại hội Cổ đông Ngân hàng Kiên Long lần thứ 17, năm 2013 đã kết thúc thành công tốt đẹp, khẳng định sự đồng thuận cao của các cổ đông. Điều này góp phần tạo nền tảng vững chắc, thuận lợi giúp cho Ngân hàng Kiên Long phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. 


Đăng ký nhận tin
Kienlongbank