• English

Tin thị trường

Ngân hàng Thế giới đề xuất giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam

Ngày 9-5, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam O.Ði-ôn đã đề xuất một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp (DN) trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Theo đó, giải pháp đầu tiên là hỗ trợ ngay cho các DN bị ảnh hưởng nặng nề nhất nhưng cũng là những DN được kỳ vọng sẽ có sức bật trở lại nhanh chóng khi nền kinh tế phục hồi. Chính phủ Việt Nam đã và đang đi theo hướng này, thông qua các biện pháp mà Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã thực hiện nhằm giảm khó khăn thanh khoản và nới lỏng điều kiện tín dụng cũng như các gói hỗ trợ mà Chính phủ công bố hồi đầu tháng 4 vừa qua.

Giải pháp thứ hai là khuyến khích điều chuyển nguồn lực từ DN ít có khả năng phục hồi nhanh hoặc những DN phải thay đổi cách thức làm ăn kinh doanh do ảnh hưởng của Covid-19. Giải pháp thứ ba, cần cân nhắc các hành động mang tính hỗ trợ để giúp Việt Nam đạt được khát vọng trở thành một nền kinh tế có thu nhập cao trong tương lai.

Các phương án Chính phủ có thể cân nhắc trong thời gian tới, gồm: Tối ưu hóa đầu tư công như một cách để kích thích các hoạt động của khu vực tư nhân thông qua hợp đồng hiệu quả; giữ việc làm và tạo việc làm, thúc đẩy phát triển nguồn vốn con người thông qua các chương trình an sinh xã hội và đào tạo tốt,... Cuối cùng, giải pháp trong thời điểm khủng khoảng cũng bao gồm việc chấp nhận rủi ro. Các nhà hoạch định chính sách cần được trao quyền để hành động một cách quyết liệt với rủi ro đã biết và được ghi nhận xứng đáng khi sáng tạo hay có thành công.

Theo nhandan.com.vn


Đăng ký nhận tin
KienlongBank