• English

Tin thị trường

Ngân hàng sẽ hỗ trợ lãi suất 2%/năm trong 2 năm 2022 - 2023

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất 2%/năm trong 2 năm 2022-2023 thông qua hệ thống các ngân hàng thương mại đối với các khoản vay thương mại cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

NHNN vừa có Quyết định số 422/QĐ-NHNN ban hành Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ. Theo đó, Kế hoạch đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể về điều hành chính sách tiền tệ chính sách tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng trong năm 2022 - 2023.

Điều hành đồng bộ, linh hoạt chính sách tiền tệ để kiểm soát lạm phát

Để đảm bảo giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tích cực quá trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, NHNN điều hành đồng bộ, linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ. Theo đó, NHNN điều hành nghiệp vụ thị trường mở chủ động, linh hoạt, phối hợp đồng bộ với các công cụ chính sách tiền tệ khác để hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống tổ chức tín dụng, ổn định thị trường tiền tệ, sẵn sàng cung ứng nguồn vốn phù hợp cho quá trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với đó, NHNN điều hành công cụ dự trữ bắt buộc đồng bộ với các công cụ chính sách tiền tệ khác, phù hợp với diễn biến thị trường và mục tiêu chính sách tiền tệ. Tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng để hỗ trợ thanh khoản, cho vay các chương trình được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, hỗ trợ quá trình cơ cấu lại tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu.  

ngan-hang-se-ho-tro-lai-suat-trong-2-nam-2022-2023

Điều hành lãi suất phù hợp với cân đối vĩ mô, lạm phát và mục tiêu chính sách tiền tệ, phối hợp đồng bộ với các công cụ chính sách tiền tệ khác, chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm chi phí hoạt động để phấn đấu giảm lãi suất cho vay khoảng 0,5% - 1% trong 02 năm 2022 và 2023, nhất là đối với lĩnh vực ưu tiên.

Bên cạnh đó, điều hành tỷ giá linh hoạt, phù hợp nhằm ổn định thị trường ngoại tệ, góp phần kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô.

Cùng với việc điều hành chính sách tiền tệ, NHNN tập trung điều hành tín dụng đáp ứng kịp thời vốn cho sản xuất kinh doanh, kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Hỗ trợ lãi suất 2%/năm trong 2 năm 2022 - 2023

Ngoài các biện pháp điều hành trên, NHNN triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất 2%/năm trong 2 năm 2022-2023 thông qua hệ thống các ngân hàng thương mại đối với các khoản vay thương mại cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

Để thực hiện hiệu quả chính sách này, NHNN sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn thực hiện hỗ trợ lãi suất cho vay từ ngân sách nhà nước đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh theo quy định.

Đồng thời, ban hành Thông tư hướng dẫn các ngân hàng thương mại thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất trên cơ sở Nghị định hướng dẫn thực hiện hỗ trợ lãi suất cho vay từ ngân sách nhà nước đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được Chính phủ ban hành. 

Ngoài các chính sách hỗ trợ thiết thực trên, NHNN tiếp tục theo dõi, giám sát tình hình tuân thủ tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung và dài hạn của các tổ chức tín dụng  theo lộ trình quy định tại Thông tư số 08/2020/TT-NHNN ngày 14/8/2020 của NHNN; miễn giảm phí dịch vụ thanh toán qua Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng của NHNN.

Kế hoạch hành động của NHNN đã đề ra 05 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP gồm: (i) Điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng; (ii) Tăng vốn điều lệ cho các ngân hàng thương mại cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank); bảo đảm an toàn hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng và tiếp tục xử lý nợ xấu; (iii) Triển khai chính sách hỗ trợ thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội; (iv) Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý; cải cách thể chế, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công thuộc lĩnh vực quản lý của NHNN; (v) Phối hợp với các bộ, cơ quan triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tại Chương trình.

Theo tapchitaichinh.vn


Đăng ký nhận tin
KienlongBank