• English

Tin thị trường

Ngân hàng phát hành hơn 111 triệu thẻ

Theo Ngân hàng Nhà nước VN, các ngân hàng phát hành đạt 111 triệu thẻ tính đến hết năm 2016, tăng hơn 10 triệu thẻ so với cùng kỳ năm trước.

Tài khoản tiền gửi thanh toán của cá nhân gần 68,7 triệu tài khoản với số dư 252.177 tỉ đồng. Các giao dịch tại máy ATM trong quý 4 năm 2016 vẫn phổ biến, hơn 17.470 máy ATM thực hiện 182,7 triệu giao dịch với giá trị 477.306 tỉ đồng, trong khi đó số lượng máy POS, EFTPOS, EDC nhiều hơn 15 lần máy ATM, đạt hơn 263.420 máy nhưng số lượng giao dịch thấp hơn gần 6 lần, chỉ 30,9 triệu giao dịch với khối lượng 70.172 tỉ đồng.
 

T.Xuân

 


Đăng ký nhận tin
KienlongBank