• English

Tin thị trường

Ngân hàng Nhà nước triển khai thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí

(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến về phổ biến, quán triệt Chương trình hành động của ngành Ngân hàng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2017 và giai đoạn 2016- 2020.
  

Tại hội nghị, các đại biểu đã tiến hành thảo luận tình hình kết quả công tác THTK, CLP năm 2016, đồng thời đưa ra phương hướng triển khai thời gian tới. Phó thống đốc NHNN Đào Minh Tú đã giải đáp các vướng mắc, khó khăn của các đơn vị, chi nhánh NHNN trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình THTK, CLP; quy chế quản lý tài chính, chi tiêu nội bộ của NHNN, quản lý mua sắm tài sản cố định, quản lý đầu tư xây dựng công trình, quản lý sử dụng lao động…

Để việc triển khai Chương trình hành động về THTK, CLP năm 2017 và giai đoạn 2016-2020, ông Tú yêu cầu thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo thống nhất việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm của năm 2017, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, đặc biệt đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Các đơn vị được khuyến cáo tiết kiệm trong chi quản lý công vụ nói chung và các khoản chi cụ thể còn cao trong năm 2016 như: Chi công tác phí, chi đào tạo, huấn luyện, chi điện thoại, chi lễ tân khánh tiết, chi nghiên cứu khoa học và chi hỗ trợ hoạt động đoàn thể. Về nguyên tắc, các đơn vị thực hiện triệt để tiết kiệm, hạn chế lãng phí nhưng vẫn phải đảm bảo đủ nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên và đột xuất.

Trong công tác mua sắm tài sản, phải thực hiện tiết kiệm ngay từ khâu lập kế hoạch, chỉ đề xuất những tài sản có nhu cầu thực sự, cần thiết, cấp bách phục vụ cho hoạt động nghiệp vụ và có khả năng hoàn thành việc mua sắm trong năm. Các đơn vị có các gói thầu mua sắm tài sản lớn phải chuyển tiếp từ năm 2016 sang năm 2017, cần rút kinh nghiệm và có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, hoàn thành trong năm 2017.

Việc tổ chức mua sắm phương tiện đi lại, trang thiết bi làm việc phải thực hiện theo đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ hiện hành, đặc biệt là các quy định của Luật Đấu thầu. Đẩy mạnh việc mua sắm tập trung để nâng cao hiệu quả và tiết kiệm trong mua sắm tài sản.

Trong quản lý đầu tư xây dựng công trình, các đơn vị thực hiện tiết kiệm ngay từ khâu lập kế hoạch và chủ trương đầu tư, chỉ đề xuất các dự án thực sự cần thiết, cấp bách, trọng tâm, trọng điểm và có tính khả thi. Các giải pháp chống lãng phí, nâng cao chất lượng công tác khảo sát, thiết kế, giải pháp thi công, thẩm định dự án phải được đẩy mạnh để phấn đấu tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư từng dự án. Đối với các dự án còn triển khai chậm tiến độ, nhiều sai sót, chủ đầu tư và ban quản lý thực hiện rút kinh nghiệm, đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng thực hiện dự án.

Trong quản lý vốn nhà nước tại các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính và doanh nghiệp trong ngành ngân hàng, các doanh nghiệp cần bám sát định hướng và giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, hoạt động ngân hàng của Chính phủ và NHNN để triển khai có hiệu quả kế hoạch kinh doanh, quản lý rủi ro, quản lý chặt chẽ hoạt động tín dụng và nợ xấu. Triệt để tiết kiệm năng lượng, vật tư, tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh… Các doanh nghiệp có 100% vốn nhà nước phải thực hiện đăng ký và tiết giảm 5% chi phí quản lý…/.

H.Y/ Theo Thời Báo Tài Chính Việt Nam

Đăng ký nhận tin
KienlongBank