• English

Tin thị trường

Ngân hàng nhà nước "mạnh tay" cấm rút tiền mặt, thanh toán khống qua POS

Thời gian tới, những hành động lợi dụng thẻ tín dụng để rút tiền mặt tại POS hay sử dụng hạn mức thẻ tín dụng để chuyển tiền, ghi có vào tài khoản thanh toán, thẻ ghi nợ hoặc thẻ trả trước của khách hàng hoặc bên thứ ba sẽ bị ngân hàng từ chối giao dịch, từ chối thanh toán thẻ, chấm dứt hợp đồng thanh toán.

Thời gian qua, một số đối tượng thực hiện giao dịch khống bằng cách sử dụng thẻ tín dụng để rút tiền mặt qua máy POS. Ảnh TL

Ngân hàng Nhà nước vừa có công văn công văn số 6410/NHNN-TT yêu cầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị/ Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc/Giám đốc các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán...tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn việc đơn vị chấp nhận thẻ thông đồng với chủ thẻ thực hiện giao dịch thanh toán khống tại đơn vị chấp nhận thẻ với mục đích rút tiền mặt (tức là thực tế không phát sinh việc mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ).

Ngân hàng nhà nước yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán cần có biện pháp xử lý trách nhiệm phù hợp với các đơn vị chấp nhận thẻ có hành vi vi phạm pháp luật nhằm tuân thủ đúng các quy định pháp luật; có biện pháp giám sát, kiểm tra, quản lý chặt chẽ.

Các ngân hàng cần rà soát, kiểm tra lại toàn bộ quy trình, quy định nội bộ, thủ tục, hồ sơ đăng ký phát hành và sử dụng thẻ ngân hàng, mở và sử dụng tài khoản thanh toán, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Đối với thẻ tín dụng, phải có quy định rõ về phạm vi sử dụng thẻ tín dụng theo quy định, như: thẻ tín dụng chỉ được sử dụng để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ; rút tiền mặt tại POS được lắp đặt tại chi nhánh, phòng giao dịch của tổ chức thanh toán thẻ.

Đáng chú ý nhất là việc Ngân hàng nhà nước yêu cầu các tổ chức cung cấp dịch vụ thẻ triển khai các biện pháp kiểm soát, ngăn chặn (từ chối giao dịch, từ chối thanh toán thẻ, chấm dứt hợp đồng thanh toán), không cho phép lợi dụng thẻ tín dụng để sử dụng vào các mục đích không đúng quy định, như: sử dụng hạn mức thẻ tín dụng để chuyển tiền, ghi có vào tài khoản thanh toán, thẻ ghi nợ hoặc thẻ trả trước của khách hàng hoặc bên thứ ba (không phải đơn vị chấp nhận thẻ); rút tiền mặt tại POS của đơn vị chấp nhận thẻ, thanh toán hàng hóa, dịch vụ không đúng quy định pháp luật.

Đối với giao dịch thẻ, tuân thủ và thực hiện nghiêm các quy định pháp luật hiện hành về tăng cường giám sát, kiểm soát hoạt động thẻ ngân hàng.

Tổ chức thanh toán thẻ phải có trách nhiệm xây dựng tiêu chí lựa chọn đơn vị chấp nhận thẻ thực hiện đánh giá, phân loại các đối tượng có nhu cầu chấp nhận thanh toán thẻ phù hợp với đặc điểm, ngành nghề kinh doanh. Cần ngăn ngừa trường hợp khi ngân hàng ngừng ký hợp đồng với đơn vị chấp nhận thẻ do có hành vi vi phạm pháp luật thì đơn vị  này sẽ chuyển sang ký hợp đồng với ngân hàng khác để tiếp tục thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Đối với tổ chức thẻ quốc tế, Ngân hàng nhà nước yêu cầu tăng cường công tác trao đổi, chia sẻ thông tin và cảnh báo đến các tổ chức thanh toán thẻ danh sách các đơn vị có dấu hiệu thanh toán khống, thực hiện các giao dịch thẻ không phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.

Thời gian qua, một số đối tượng quảng cáo dịch vụ rút tiền mặt từ thẻ tín dụng qua máy POS.

Cách thức rút tiền khá đơn giản, khách hàng có nhu cầu tiền mặt mang thẻ tín dụng đến đơn vị có máy POS để quẹt thẻ và nhận ngay 100% tiền mặt có trong thẻ.

Nội dung được in trên hóa đơn rút tiền như mua sắm tiêu dùng hoặc mua một mặt hàng của một công ty X nào đó.

Điều đáng nói, phí rút tiền mặt qua POS khá thấp dao động từ 1,2% - 1,6% trong khi nếu khách hàng rút tiền tại cây ATM, phí trên dưới 4%.

Theo laodong.vn


Đăng ký nhận tin
KienlongBank