• English

Tin thị trường

Ngân hàng Nhà nước giải đáp về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí

Ngày 8/5, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản giải đáp, hướng dẫn thực hiện Thông tư 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Để đảm bảo thực hiện thống nhất trong toàn hệ thống tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng Nhà nước có ý kiến cụ thể tại Bản giải đáp, hướng dẫn thực hiện Thông tư 01/TT-NHNN.

Nội dung giải đáp liên quan đến phạm vi các khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo quy định tại Thông tư 01/TT-NHNN; số lần thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ; trình tự, thủ tục cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ...

Theo thoibaonganhang.vn


Đăng ký nhận tin
KienlongBank