• English

Tin thị trường

Ngân hàng Nhà nước đổi mới cơ chế một cửa giải quyết TTHC

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có Quyết định số 1171/QĐ-NHNN ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đổi mới thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính tại NHNN giai đoạn 2021-2025.

nhnn-doi-moi-co-che-mot-cua-giai-quyet-tthc

Ngân hàng Nhà nước 6 năm liên tiếp dẫn đầu chỉ số Cải cách hành chính trong số các Bộ, ngành

Kế hoạch nhằm tiếp tục đổi mới việc tổ chức cơ chế một cửa trong hoạt động giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) với mục tiêu tổ chức, cá nhân có thể thực hiện TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính nơi thường trú hoặc đặt trụ sở doanh nghiệp.

Số hóa, điện tử hóa quy trình, các thành phần hồ sơ, văn bản hình thành trong quá trình giải quyết TTHC và kết quả giải quyết TTHC nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, tăng năng suất lao động, góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số trong xây dựng Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số.

Một trong những nội dung triển khai của kế hoạch là thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC, từng bước tạo lập cơ sở dữ liệu điện tử đầy đủ, chính xác, bảo đảm tính pháp lý. Nâng cấp Hệ thống thông tin một cửa điện tử NHNN đáp ứng yêu cầu số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC, yêu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Đồng thời, đổi mới tổ chức quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ việc đơn giản hóa trong chuẩn bị, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC. Thực hiện đồng bộ, liên kết tài khoản của cá nhân, tổ chức trên Cổng Dịch vụ công của NHNN với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Bên cạnh đó, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính; thực hiện các mô hình, giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng hoạt động của bộ phận một cửa; đổi mới việc giám sát, đánh giá chất lượng giải quyết TTHC; rà soát, hoàn thiện quy định về cơ chế một cửa.

Thống đốc NHNN giao thủ trưởng các đơn vị thuộc NHNN trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị có trách nhiệm quán triệt, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, công việc nêu trên; các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện các nội dung được giao. Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Văn phòng NHNN để tổng hợp, báo cáo Thống đốc chỉ đạo xử lý.

Theo thoibaonganhang.vn


Đăng ký nhận tin
KienlongBank