• English

Tin thị trường

Ngân hàng Nhà nước đính chính một số nội dung tại Thông tư 39

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 312/QĐ-NHNN về việc đính chính một số nội dung tại Thông tư số 39/2016/TT-NHNN (Thông tư 39) ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.

Theo đó, tại Khoản 5 Điều 8, đính chính cụm từ “trả nợ khoản nợ vay” thành “trả nợ khoản cấp tín dụng”, đính chính cụm từ “dự toán xây dựng công trình” thành “tổng mức đầu tư xây dựng”.

Khoản 6 Điều 8, đính chính cụm từ “trả nợ khoản nợ vay tại tổ chức tín dụng khác” thành “trả nợ khoản cấp tín dụng tại tổ chức tín dụng khác”. Điểm c khoản 1 Điều 29, đính chính cụm từ “trong thời gian vay vốn;” thành “trong thời gian vay vốn: Báo cáo tài chính nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc báo cáo tài chính đã kiểm toán đối với trường hợp khách hàng phải lập báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật; báo cáo tình hình tài chính của khách hàng theo hướng dẫn của tổ chức tín dụng”.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2017.

Theo Đỗ Huyền (Nguồn TTXVN)


Đăng ký nhận tin
KienlongBank