• English

Tin thị trường

Ngân hàng Nhà nước đã chủ động, quyết liệt triển khai Nghị quyết 02

Đánh giá về triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, báo cáo của các Bộ (gồm Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Xây dựng, Tư pháp, VCCI,…) có hàm lượng thông tin tốt, đánh giá chi tiết, bám sát nội dung theo yêu cầu. 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tích cực, chủ động triển khai Nghị quyết 02
Tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương để đánh giá tình hình 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, sáng 4/7, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2019 và định hướng đến năm 2021.

Theo đó, tính đến ngày 27/6/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được báo cáo quý II về tình hình thực hiện Nghị quyết số 02 của 21 Bộ, ngành và 39/63 tỉnh, thành phố. Báo cáo của các Bộ (gồm Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Xây dựng, Tư pháp, VCCI,…) có hàm lượng thông tin tốt, đánh giá chi tiết, bám sát nội dung theo yêu cầu. Tuy vậy, một số bộ có các yêu cầu cải cách quan trọng (như Lao động Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo,…), nhưng nội dung báo cáo thiếu cụ thể, kết quả không rõ ràng.

Về triển khai thực hiện, nhờ sự chủ động, tích cực và quyết liệt, một số Bộ, ngành đạt được kết quả rõ ràng như Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Tài chính, Tư pháp, Xây dựng, Công Thương (vấn đề Tiếp cận điện năng của Tập đoàn điện lực Việt Nam)…

“Tuy nhiên, ở một số ít Bộ, ngành khác (như Lao động Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo,…) chưa dành sự quan tâm, chỉ đạo đủ mức cần thiết để đảm bảo thực thi thực chất và hiệu quả các nhiệm vụ”, báo cáo nêu.

Cũng theo báo cáo này, ở cấp địa phương, do một số bộ chậm ban hành tài liệu hướng dẫn và công tác tập huấn chưa được quan tâm nên các địa phương lúng túng và khó khăn khi xây dựng Kế hoạch hành động cũng như triển khai. Thực tế là các địa phương vẫn phải ban hành Kế hoạch hành động và báo cáo kết quả để đảm bảo đúng hạn, nhưng nội dung không sát với yêu cầu; kế hoạch và báo cáo mang tính hình thức hơn là đảm bảo tính hiệu quả và hiệu lực thực thi. Vì vậy, báo cáo của nhiều tỉnh, thành phố chưa bám sát yêu cầu, chủ yếu liệt kê các nhiệm vụ, nhưng thiếu các bằng chứng và kết quả cải cách cụ thể.

Để thúc đẩy mạnh mẽ việc thực hiện Nghị quyết số 02 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị một số giải pháp như: Yêu cầu các Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo, giám sát sát sao việc thực hiện Nghị quyết số 02; Các bộ đầu mối và bộ chủ trì, chịu trách nhiệm đối với các nhóm chỉ số, chỉ số thành phần đăng tải đầy đủ Tài liệu hướng dẫn lên Cổng Thông tin điện tử của Bộ; tổ chức tập huấn, hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương thực hiện những giải pháp cải thiện các chỉ số liên quan (hoàn thành trước tháng 8/2019)...


Đăng ký nhận tin
KienlongBank