• English

Tin thị trường

Ngân hàng Nhà nước công bố các thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa công bố các quyết định công bố các thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa thuộc phạm vi quản lý của NHNN.

Đây là các thủ tục thực hiện các quy định tại Thông 22/2022/TT-NHNN (sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2018/TT quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi, danh sách dự kiến bầu, bổ nhiệm nhân sự của tổ chức tín dụng là hợp tác xã) và Thông 27/2022/TT-NHNN (sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về phân cấp giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng).

ngan-hang-nha-nuoc-cong-bo-cac-thu-tuc-hanh-chinh-tai-bo-phan-mot-cua

Ngân hàng Nhà nước công bố các thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa. Ảnh: T.L

Theo đó, các thủ tục hành chính theo Thông tư 22 thực hiện tại NHNN Việt Nam được sửa đổi, bổ sung bao gồm: “Thủ tục đề nghị thay đổi mức vốn điều lệ của Ngân hàng Hợp tác xã”; “thủ tục chấp thuận thay đổi tên của Ngân hàng Hợp tác xã”; “thủ tục chấp thuận thay đổi nội dung, phạm vi hoạt động của Ngân hàng Hợp tác xã”; “thủ tục chấp thuận thay đổi nhân sự dự kiến của Ngân hàng Hợp tác xã”; “thủ tục thông báo thay đổi địa chỉ (không thay đổi địa điểm) đặt trụ sở chính của Ngân hàng Hợp tác xã”; “thủ tục chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Ngân hàng Hợp tác xã”.

Các thủ tục thực hiện theo Thông tư 27 thực hiện tại NHNN Việt Nam được được sửa đổi, bổ sung bao gồm: “Thủ tục chấp thuận thay đổi tên của tổ chức tín dụng phi ngân hàng”; “thủ tục chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của tổ chức tín dụng phi ngân hàng trên cùng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức tín dụng phi ngân hàng đang đặt trụ sở chính”; “thủ tục chấp thuận thay đổi địa chỉ đặt trụ sở chính (không phát sinh thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính) của tổ chức tín dụng phi ngân hàng”; “thủ tục đề nghị chấp thuận thay đổi tên của tổ chức tài chính vi mô”; “thủ tục đề nghị chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của tổ chức tài chính vi mô”./.

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn


Đăng ký nhận tin
KienlongBank