• English

Tin thị trường

Ngân hàng Nhà nước công bố bãi bỏ TTHC thuộc một số lĩnh vực hoạt động

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có Quyết định số 386/QĐ-NHNN về việc Công bố thủ tục hành chính (TTHC) bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động tín dụng, hoạt động ngoại hối và hoạt động khác thực hiện tại bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN.


Theo đó, thủ tục hành chính bị bãi bỏ là Thủ tục đề nghị xóa nợ đối với tổ chức đầu mối thực hiện liên kết theo chuỗi giá trị, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao bị thiệt hại do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng; Thủ tục chuyển đổi hoạt động ngoại hối;

Thủ tục chuyển đổi sang văn bản chấp thuận trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ; Thủ tục chuyển đổi sang văn bản chấp thuận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ; Thủ tục chấp thuận của NHNN đối với cuộc điều tra thống kê về tiền tệ và ngân hàng của tổ chức, cá nhân ngoài hệ thống tổ chức thống kê nhà nước và không có chức năng hoạt động ngân hàng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 7/3/2019.

Theo thoibaonganhang.vnĐăng ký nhận tin
KienlongBank