• English

Tin thị trường

Ngân hàng Nhà nước chính thức vận hành hệ thống ngân hàng lõi

(TBTCO) - Sáng ngày 11/7/2017, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với nhà thầu FPT-IS – tổ chức Lễ Công bố vận hành hệ thống ngân hàng lõi, kế toán, lập ngân sách và tích hợp hệ thống của NHNN, thuộc phạm vi Hợp đồng SG3.1, Dự án FSMIMS sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới.
  

Hợp đồng SG3.1 "Hệ thống ngân hàng lõi, kế toán, lập ngân sách và tích hợp hệ thống của NHNN" là Hợp đồng có phạm vi triển khai và đối tượng hưởng lợi trực tiếp lớn nhất trong phạm vi Dự án FSMIMS, bao phủ toàn hệ thống ngân hàng nhà nước, với 17 Vụ, Cục, cơ quan, đơn vị sự nghiệp, 63 NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố; hơn 100 tổ chức tín dụng. Mục tiêu của SG3.1 là xây dựng một hệ thống kế toán tập trung, xử lý các nghiệp vụ của NHTƯ một cách tự động, đảm bảo khả năng khai thác dữ liệu chính xác và kịp thời.   

Hệ thống ngân hàng lõi, kế toán, lập ngân sách và tích hợp hệ thống của NHNN sử dụng nhiều công nghệ tiên tiến trên thế giới như: ngân hàng lõi (Core Banking) của Temenos, hệ thống quản trị các nguồn lực - ERP của Oracle Financial, trục tích hợp tập trung (Enterprise Services Bus - ESB) của TIBCO, đã được sử dụng rất phổ biến ở nhiều quốc gia trên thế giới và nhiều TCTD tại Việt Nam.

Hệ thống SG3.1 bao gồm 4 cấu phần chính giúp NHNN thay đổi căn bản những hạn chế còn tồn đọng, đổi mới về mô hình tổ chức nghiệp vụ, phân công lao động, phương thức quản lý điều hành, tác nghiệp hàng ngày và công nghệ của NHNN, tạo được một hệ thống thông tin hiện đại, tương đối hoàn chỉnh để hỗ trợ tích cực cho điều hành chính sách tiền tệ cũng như công tác quản lý nguồn lực nội bộ của NHNN./.

M.A/ Theo Thời Báo Tài Chính Việt Nam

Đăng ký nhận tin
KienlongBank