• English

Tin thị trường

Nền kinh tế được bổ sung hơn 3,1 triệu tỷ đồng trong năm 2017

(Chinhphu.vn) - Trong năm 2017, cả nước có 126.859 doanh nghiệp thành lập mới và 26.448 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động với tổng số vốn bổ sung vào nền kinh tế đạt hơn 3,1 triệu tỷ đồng.

Đây là thông tin được Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết vào ngày 25/12.

Cũng theo Cục Quản lý đang ký kinh doanh trong năm 2017, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động của cả nước là 153.307 doanh nghiệp, trong đó có 126.859 doanh nghiệp thành lập mới và 26.448 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

Tổng số vốn đăng ký vào nền kinh tế trong năm qua là 3.165.233 tỷ đồng, bao gồm số vốn đăng ký của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 1.295.911 tỷ đồng và số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn là 1.869.322 tỷ đồng với 35.276 lượt doanh nghiệp đăng ký bổ sung vốn.

Số lượng doanh nghiệp thành lập mới và số vốn đăng ký có xu hướng tăng trong giai đoạn 2011 - 2017. So sánh giữa năm 2017 và năm 2011, số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng 1,6 lần, số vốn đăng ký tăng 2,5 lần, tỷ trọng vốn đăng ký bình quân của doanh nghiệp tăng 1,5 lần.

Như vậy, 2017 là năm mà số doanh nghiệp thành lập mới và số vốn đăng ký đạt kỷ lục, cao nhất từ trước đến nay.

Trong năm 2017, dòng vốn đổ vào khu vực Đông Nam Bộ tiếp tục dẫn đầu trong cả nước, chiếm hơn 52%. Đứng thứ hai là khu vực Đồng bằng sông Hồng, chiếm 23,6%; khu vực Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung chiếm 12,4%; Đồng bằng sông Cửu Long, chiếm 5,4%; Trung du và miền núi phía Bắc, chiếm 4,2% và Tây Nguyên chỉ chiếm 1,9%.

Dòng vốn đăng ký đầu tư trong năm 2017 chủ yếu nhằm kinh doanh bất động sản, chiếm tới 30%, tiếp đến là bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy, chiếm 15,3%; xây dựng chiếm 14,7%; công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 11,2%...

Theo Cục Đăng ký quản lý kinh doanh, số doanh nghiệp đăng ký trong năm nay tập trung chủ yếu ở những ngành nghề như: Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa, ôtô, xe máy có 45.411 doanh nghiệp, chiếm 35,8%; công nghiệp chế biến, chế tạo có 16.191 doanh nghiệp, chiếm 12,8%; xây dựng có 16.035 doanh nghiệp, chiếm 12,6%; khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác có 9.392 doanh nghiệp, chiếm 7,4%;…

Lĩnh vực thu hút nhiều số lao động gia nhập thị trường đó là ngành công nghiệp chế biến với 430.622 lao động, chiếm tới 37% tổng lượng lao động mới. Tiếp đó là ngành bán buôn bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy, xây dựng…

T. Minh/ Báo Chính Phủ


Đăng ký nhận tin
KienlongBank