• English

Tin thị trường

Napas điều chỉnh giảm phí cho các ngân hàng sớm hơn dự kiến

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 10/01/2018 của Thống đốc NHNN về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2018, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas) điều chỉnh Lộ trình giảm phí chuyển mạch nội địa của Napas.

Theo đó, đối với phí rút tiền tại ATM: Điều chỉnh thời điểm bắt đầu thực hiện giảm phí cho các Ngân hàng thanh toán ngay từ ngày 1/3/2018 (thay vì từ ngày 1/7/2018) với mức giảm tối đa 150 VND/giao dịch, tương đương 10% so với mức phí Napas được hưởng (150 VND/giao dịch), tiến tới không thu phí dịch vụ rút tiền ATM từ các Ngân hàng thanh toán kể từ 1/3/2021.

Cụ thể:

Thời điểm áp dụng

Mức phí giảm cho Ngân hàng thanh toán (VND/giao dịch)

Phí dịch vụ sau khi giảm (VND/giao dịch)

Hiện hành

 

500

Từ 01/03/2018

-150

350

Từ 01/03/2019

-150

200

Từ 01/03/2020

-150

50

Từ 01/03/2021

-50

0

Về phí thanh toán giao dịch POS: Điều chỉnh thời điểm bắt đầu thực hiện giảm phí cho các Ngân hàng thanh toán từ 1/7/2018 thành 1/3/2018 với mức 0,05% xuống còn 0,025% giá trị giao dịch.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank