• English

Tin thị trường

Nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT trong lĩnh vực tài chính - ngân sách

(TBTCO) - Chiều ngày 15/3, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị giao ban triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) ngành Tài chính năm 2018. Thứ trưởng Vũ Thị Mai đã chủ trì và phát biểu chỉ đạo. 

Báo cáo tại hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Tin học và Thống kế tài chính, ông Nguyễn Việt Hà cho biết, năm 2017 là năm thứ hai triển khai Kế hoạch 5 năm ứng dụng CNTT ngành Tài chính giai đoạn 2016 - 2020. Việc triển khai ứng dụng CNTT trong ngành Tài chính nói chung đã được cả trong và ngoài ngành ghi nhận.

"Đặc biệt, trong lĩnh vực thuế và hải quan đã có quyết tâm và nỗ lực lớn để triển khai tốt các nghị quyết của Chính phủ, Bộ Tài chính như triển khai ứng dụng CNTT hỗ trợ kê khai thuế, hải quan điện tử đều vượt chỉ tiêu đề ra và được các bộ, ngành, Chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận, đánh giá cao", ông Hà nhấn mạnh. 

Cùng với đó, công tác xây dựng và hướng dẫn cơ chế chính sách luôn được quan tâm và chủ động triển khai, bám sát các quy định hiện hành về triển khai ứng dụng CNTT, thống kê và thực tế triển khai CNTT của Bộ Tài chính, nhằm hướng dẫn kịp thời cho các đơn vị, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động triển khai ứng dụng CNTT và thống kê tài chính từ trung ương đến địa phương.

Theo ông Hà, công tác thống kê và cơ sở dữ liệu được tập trung triển khai và có nhiều đổi mới. Bên cạnh việc tiếp tục triển khai các công việc thường xuyên, duy trì và đảm bảo cung cấp kịp thời các thông tin về kinh tế, xã hội phục vụ công tác quản lý điều hành của Bộ Tài chính, kế hoạch Đề án Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính tiếp tục được triển khai thực hiện theo đúng lộ trình.

Bộ Tài chính cung cấp 949 thủ tục dịch vụ công trực tuyến

Đề cập tới công tác triển khai thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử, ông Hà cho biết, đến nay, tổng số thủ tục hành chính tại Bộ Tài chính đã triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến là 949 thủ tục. Trong đó: 244 dịch vụ công trực tuyến mức độ 1; 331 dịch vụ công trực tuyến mức độ 2; 92 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 284 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Hệ thống gửi/nhận văn bản giữa Bộ Tài chính và Văn phòng Chính phủ hoạt động ổn định trong năm 2017: hệ thống đã nhận 10.290 văn bản (bao gồm tất cả các văn bản hành chính và văn bản quy phạm pháp luật) và gửi đi 5.234 văn bản.

Về triển khai khai và nộp thuế điện tử cho thuê nhà, nộp thuế điện tử đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, đại diện Cục CNTT, Tổng cục Thuế cho biết, cơ quan thuế đã triển khai thí điểm khai thuế điện tử đối với tờ khai cho thuê nhà tại Cục Thuế thành phố Hà Nội, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh và các chi cục thuế trực thuộc. Từ ngày 1/1/2017 đến ngày 28/2/2018, đã có 50.698 tờ khai điện tử được gửi đến cơ quan thuế.

Đại diện Tổng cục Thuế cho biết thêm, đến ngày 28/2/2018, tổng số doanh nghiệp tham gia hoàn thuế điện tử là 4.649 trên tổng số 13.324 doanh nghiệp hoàn thuế; cơ quan thuế tiếp nhận 11.926 hồ sơ trên tổng số 44.696 hồ sơ; tổng số hồ sơ hệ thống đã giải quyết hoàn là 9.513 hồ sơ với tổng số tiền đã giải quyết hoàn là hơn 49,874 tỷ đồng.

Cũng liên quan tới triển khai Nghị quyết 36a, theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, tính đến nay, Cơ chế một cửa quốc gia đã kết nối chính thức với 11/13 bộ, ngành, đạt 84,6%, đã thực hiện 47/284 thủ tục hành chính, đạt 16,5% thủ tục hành chính thông qua Cơ chế một cửa quốc gia, tổng số hồ sơ hành chính được xử lý là hơn 800 nghìn bộ, khoảng trên 18 nghìn doanh nghiệp tham gia.

Ứng dụng CNTT để phục vụ tốt nhiệm vụ của ngành

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Vũ Thị Mai đã ghi nhận các kết quả đạt được của tập thể cán bộ trong công tác CNTT ngành Tài chính.

Thứ trưởng cho biết, lãnh đạo Bộ đánh giá cao khối lượng công việc từ công tác kế hoạch, thẩm định, kiểm tra và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ về triển khai ứng dụng CNTT mà các đơn vị đã hoàn thành.

Để triển khai tốt việc ứng dụng CNTT, áp dụng công nghệ của cuộc cách mạng 4.0 trong tất cả các lĩnh vực hoạt động nghiệp vụ, hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2018, thay mặt lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Vũ Thị Mai yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ.

Về cơ chế chính sách, Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị cập nhật các quy định mới, kịp thời triển khai, phổ biến đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách, quy định của Nhà nước và của Bộ Tài chính tới các cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị.

Thứ trưởng đặc biệt nhấn mạnh tới triển khai ứng dụng CNTT áp dụng công nghệ của cuộc cách mạng 4.0, trong đó Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ tổ chức phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 02-NQ/BCSĐ của Ban Cán sự Đảng bộ Bộ Tài chính, gắn việc hoàn thiện cơ chế chính sách, chuẩn hóa nghiệp vụ với việc xây dựng chương trình, đề án, dự án ứng dụng CNTT, đảm bảo nâng cao hiệu lực, hiệu quả của chính sách tài chính.

Thứ trưởng lưu ý, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xây dựng và ban hành kế hoạch hành động chi tiết thực hiện Nghị quyết 02-NQ/BCSĐ của đơn vị mình trước ngày 31/3/2018.

Đồng thời, các đơn vị rà soát, đề xuất các nhiệm vụ triển khai đến năm 2020, tổng hợp để báo cáo Bộ các nội dung điều chỉnh kế hoạch CNTT 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 02-NQ/BCSĐ.../.

Đức Minh

Thời báo Tài chính


Đăng ký nhận tin
KienlongBank