• English

Tin thị trường

Năm 2021, tổng trị giá xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt hơn 668 tỷ USD

Theo số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 12-2021 (từ ngày 16-12 đến ngày 31-12-2021) đạt 34,76 tỷ USD, tăng 11% (tương ứng tăng 3,45 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 12-2021.

Kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 12-2021 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong năm 2021 đạt 668,55 tỷ USD, tăng 22,6% (tương ứng tăng 123,23 tỷ USD) so với năm 2020.

Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 463,43 tỷ USD, tăng 24,6% (tương ứng tăng 91,55 tỷ USD); trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 205,12 tỷ USD, tăng 18,3% (tương ứng tăng 31,67 tỷ USD) so với năm trước.  

Trong kỳ 2 tháng 12-2021, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 2,6 tỷ USD. Tính chung trong năm 2021, cán cân thương mại thặng dư 4,08 tỷ USD.

nam-2021-tong-gia-tri-xuat-nhap-khau-cua-vn-dat-668-ty-usd

Năm 2021, tổng trị giá xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt hơn 668 tỷ USD. Ảnh minh họa: Xuatnhapkhauleanh.edu.vn 

Cụ thể, về xuất khẩu: Tổng trị giá hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 12 năm 2021 đạt 18,68 tỷ USD, tăng 18,4% (tương ứng tăng 2,9 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 1 tháng 12-2021.

Trị giá xuất khẩu kỳ 2 tháng 12-2021 biến động tăng so với kỳ 1 tháng 11-2021 ở một số nhóm hàng sau: Máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng tăng 532 triệu USD, tương ứng tăng 28,5; điện thoại các loại và linh kiện tăng 497  triệu USD, tương ứng tăng 19,4%; hàng dệt may tăng 439 triệu USD, tương ứng tăng 27,8%; máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 286 triệu USD, tương ứng tăng 11,4%...

Như vậy, tính chung năm 2021, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 336,31 tỷ USD, tăng 19%, tương ứng tăng 53,68 tỷ USD so với năm 2020.

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 2 tháng 12-2021 đạt 12,92 tỷ USD, tăng 11,3% tương ứng tăng 1,31 tỷ USD so với kỳ 1 của tháng. Qua đó nâng tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa từ đầu năm đến hết tháng 12-2021 của nhóm các doanh nghiệp này lên 245,22 tỷ USD, tăng 20,9% (tương ứng tăng 42,36 tỷ USD) so với năm trước, chiếm 72,9% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Về nhập khẩu: Trị giá nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 2 tháng 12-2021 tăng so với kỳ 1 trước đó chủ yếu ở một số nhóm hàng sau: Than các loại tăng 160 triệu USD, tương ứng tăng mạnh 85,4%; thức ăn gia súc và nguyên liệu tăng 97 triệu USD, tương ứng tăng 57,9%; máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng tăng 92 triệu USD, tương ứng tăng 4,7%...

Như vậy, tính trong năm 2021, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 332,23 tỷ USD, tăng 26,5% (tương ứng tăng 69,54 tỷ USD) so với năm 2020.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 10,36 tỷ USD, giảm 4,6% (tương ứng giảm 496 triệu USD) so với kỳ 1 tháng 12-2021. Tính trong năm 2021, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đạt 218,20 tỷ USD, tăng 29,1% (tương ứng tăng 49,2 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 65,7% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

Theo qdnd.vn


Đăng ký nhận tin
KienlongBank